Organizovanost naših učenika u školi ogleda se:

  1. Učešćem u djačkom parlamentu
  2. Učešćem kroz različite aktivnosi (priredbe, predstave, neformalna učenja)
  3. Stručne ekskurzije
  4. Maturska ekskurzija
  5. Matursko veče