Srednja Škola Nikola Tesla Leposavić

DRŽAVNA USTANOVA REPUBLIKE SRBIJE

   
Adresa:
Ul.Nemanjina 29/A
PAK: 900803
Leposavić
Srbija /Kosovsko-Mitrovački okrug
Poštanski kod 38218
Elektronska pošta: [email protected],
Telefon: 02883562
Faks: 02884191
Broj mobilnog telefona: 0659633449
  http://www.ssnikolateslaleposavic.edu.rs
Informacije: Matični broj:::::::::::::::::::::::09021388
PIB::::::::::::::::::::::::::::::::::101262351
Šifra delatnosti:::::::::::::::::::80220
Žiro račun :::::::::::::::::::::::::840-721660-91