OVE GODINE PLANIRANO JE JEDNO KOMBINOVANO ODELJENJE 3-ĆEG STEPENA

RB Područje rada/ŠIFRA Obrazovni profil-Smer Stepen stručnosti Planirano učenika
  Elektrotehnika      
1.
KMLE MA 3E50S
SERVISER za termičke i rashladne uredjaje
3
10

Ovaj smer traje 3 godine i namenjen je prvenstveno svima koji žele odmah po završetku srednje škole da se opredele ka zapošljavanju i aktiviranju u proizvodnji i pružanju usluga. Učenik posle mature može takodje nastaviti školavanje na visokim školama i dalje na fakultetima ako za to ima intersovanja ali takodje sa dovoljno praktičnog znanja može razvijati svoj biznis ili biti uključen u postojeće proizvodne sisteme.

SPISAK PREDMETA KOJI SE IZUČAVA PO GODINAMA:

 

 

SERVISER za termičke i rashladne uređaje

# Razred Naziv

Ned.

fond

God.

fond

Vrsta nastave Blok nastava Grupe  
1. 1 Geografija 2 74 Teorija  
2. 1 Praktična nastava 4 148 Vežbe Da  
3. 1 Muzička umetnost 1 37 Teorija  
4. 1 Tehničko crtanje 1 37 Vežbe Da  
5. 1 Računarstvo i informatika 2 74 Vežbe Da  
6. 1 Osnove elektrotehnike 3 111 Teorija  
7. 1 Hemija 2 74 Teorija  
8. 1 Srpski/maternji jezik i književnost 3 111 Teorija  
9. 1 Fizičko vaspitanje 2 74 Teorija  
10. 1 Strani jezik 2 74 Teorija Da  
11. 1 Verska nastava 1 37 Vežbe Da  
12. 1 Matematika 3 111 Teorija  
13. 1 Likovna kultura 1 37 Teorija  
14. 1 Ekologija i zaštita životne sredine 1 37 Teorija  
15. 1 Fizika 2 74 Teorija  
16. 1 Građansko vaspitanje 1 37 Vežbe Da  
17. 1 Istorija 3 111 Teorija  
18. 2 Električna merenja 1 37 Vežbe Da  
19. 2 Elektronika 1 35 Vežbe Da  
20. 2 Praktična nastava 12 420 Vežbe Da  
21. 2 Primena računara u elektrotehnici 2 74 Vežbe Da  
22. 2 Fizičko vaspitanje 2 70 Teorija  
23. 2 Građansko vaspitanje 1 37 Vežbe Da  
24. 2 Praktična nastava 0 0 Blok 60 Da  
25. 2 Verska nastava 1 37 Vežbe Da  
26. 2 Elektrotermički uređaji 2 70 Teorija  
27. 2 Elektronika 2 70 Teorija  
28. 2 Električna merenja 2 70 Teorija  
29. 2 Matematika 2 70 Teorija  
30. 2 Električne instalacije 2 70 Teorija  
31. 2 Osnove elektronike 2 70 Teorija  
32. 2 Srpski/maternji jezik i književnost 2 70 Teorija  
33. 2 Strani jezik 2 70 Teorija Da  
34. 3 Praktična nastava 0 0 Blok 90 Da  
35. 3 Verska nastava 1 31 Vežbe Da  
36. 3 Ekonomika i organizacija preduzeća 2 62 Teorija  
37. 3 Strani jezik 2 62 Teorija Da  
38. 3 Građansko vaspitanje 1 31 Vežbe Da  
39. 3 Praktična nastava 12 372 Vežbe Da  
40. 3 Električne mašine 2 62 Teorija  
41. 3 Ustav i prava građana 1 31 Teorija  
42. 3 Elektrotermički uređaji 2 62 Teorija  
43. 3 Matematika 2 62 Teorija  
44. 3 Rashladni uređaji 3 93 Teorija  
45. 3 Fizičko vaspitanje 2 62 Teorija  
46. 3 Srpski/maternji jezik i književnost 2 62 Teorija  
47. 4 Osnove automatskog upravljanja 2 62 Teorija  
48. 4 Osnove automatskog upravljanja 1 31 Vežbe Da  

 

 

POGLEDAJ FOTO GALERIJU ZANIMANJA
POGLEDAJ FOTO GALERIJU ZANIMANJA