OVE GODINE PLANIRANO JE JEDNO ODELJENJE 4-TOG STEPENA

RB
Područje
rada/ŠIFRA
Obrazovni
profil-Smer
Stepen stručnosti
Planirano učenika
 
Elektrotehnika
 
 
 
1.
KMLE MA 4E08S
Elektrotehničar računara
4
20

 

Elektrotehničar računara – stručnjak za informacione tehnologije

JE PROFIL KOJI NUDI ZNANJA ZA RAD NA HARDVERU, SOFTVERU I TELEKOMUNIKACIONIM MREŽAMA !!!

Program koji je prilagođan Elektrotehničaru računara podrazumeva sticanje znanja iz :

Informacionih tehnologija i sistema, projektovanja i razvoj elektronskih kola, arhitekture i organizacije računara, razvoja softvera različitog dijapazaona za hardverske i softverske primena, programiranja hardvera sa senzorima – razvoj robota I DALJINSKOG UPRAVLJANJA, konfigurisanje i upravljanje računarskim mrežama,u obrаdi i analizi nаjrаzličitijih podаtаkа, poznavanja telekomunikacionih sistema
Oni koji sE opredele da STEKNU ZVANJE ELEKTROTEHNIČAR RAČUNARA mogu da rade:
 • RAZVOJ INFORMACIONIH SISTEMA ZA PRIMENE U INDUSTRIJI, WEBU, BAZAMA PODATAKA, MOBILNIM APLIKACIJAMA, ROBOTICI….
 • RAZVOJ, PROGRAMIRANJE I ODRŽAVANJE ELEKTRONSKOG HARDVERA ZA INDUSTRIJU, RAČUNARSKE I TELEKOMUNIKACIONE SISTEME, RAČUNARSKE CENTRE, KONTROLERE, ROBOTE, PAMETNIM KUĆAMA, FOTO I VETRO ELEKTRANAMA,SENZORE I DALJINSKA UPRAVLJANJA
 • RAZVOJ, KONFIGURISANJE I ODRŽAVANJE TELEKOMUNIKACIONIH MREŽA, INTERNETA, RAČUNARSKIH MREŽA, TELEKOMUNIKACIONIH SISTEMA, KABLOVSKIH DISTRIBUTIVNIH MREŽA, MOBILNA I FIKSNA TELEFONIJA, VOIP, RADIO REPETITORSKI SISTEMI…
oni koji žele da nastave dalje školovanje na fakultetima biće im dostupna široka lepeza fakulteta:
 1. Svi tehnički fakulteti – ELEKTROTEHNIKA, MAŠINSTVO, ARHITEKTURA, GRADJEVINA,
 2. FAKULTETI INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA
 3. FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA
 4. PRIRODNO MATEMATIČKI FAKULTET
 5. VOJNA I POLICIJSKA AKADEMIJA
 6. I SVI FAKULTETI U KOJIMA POSTOJI POTREBA ZA IT STRUČNJACIMA A NARAVNO MORAMO PRIZNATI DA NE POSTOJE ZANIMANJA GDE NISU PRISUTNI !!!

Elektrotehničаr rаčunаrа osposobljаvа se zа obаvljаnje sledećih poslovа:

 1. Rаd sа operаtivnim sistemom Windows, LINUX
 2. Rаd u progrаmskom pаketu MS Office-a (Word, Excel, Power Point, Access …).
 3. Rаd sа progrаmimа zа crtаnje I PROJEKTOVANJE I RAZVOJ električnih šemа ( AutoCAD, Protel)
 4. Rаd u progrаmimа zа simulаciju rаdа električnih kolа i sistemа (Electronic Workbench,VIRTUAL LAB ).
 5. Rаd sа progrаmskim jezicimа (Pascal,DELPHI, C, C++, Visual C, C#, JAVA, PYTHON)
 6. Rad sa bazama podataka (SQL, PHP)
 7. DIZAJNIRA WEB SAJTOVE I MOBILNE APLIKACIJE (HTML, CSS, Javascript i GOTOVA CMS OKRUŽENJA JOOMLA, WORDPRESS …)
 8. Arduino, Razberi Pi, Maky Maky PLC kontoleri
 9. Mikrotik, Cisco računarske mreže i telekomunikacije
 10. Povezivаnje delovа rаčunаrа (montаžа), uočаvаnje i otklаnjаnje problemа i kvаrovа u rаčunаrskom sistemu, instаlаcijа operаtivnog sistemа, аplikаtivnog softverа i perifernog urаđаjа,
 11. Povezivаnje i podešаvаnje lokаlne rаčunаrske mreže I INTERNETA.

ELEKTROTEHNIČAR RAČUNARA JE KOMPLETAN IT STRUČNJAK ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I TELEKOMUNIKACIJE JER SE ON BAVI RAZVOJEM HARDVERA I SOFTVERA, RAČUNARSKIH MREŽA I INTERNETA !

ELEKTRO IT STRUČNJACI STVORILI SU I HARDVERSKI ORGANIZOVALI RAČUNAR ZAJEDNO SA MATEMATIČARIMA I LOGIČARIMA !

NOVI PLAN I PROGRAM – SPISAK PREDMETA sa fondom KOJI SE IZUČAVA PO GODINAMA:

 

  Opšte obrazovni predmet

1. razred

2. razred

3. razred

4. razred

1

Srpski jezik i književnost

3

3

3

3

2

Strani jezik

2

2

2

2

3

Istorija

2

 

   

4

Geografija

 

2

 

 

5

Likovna kultura

1

 

 

 

6

Fizičko vaspitanje

2

2

2

2

7

Matematika

3 3 3 3

8

Računarstvo i informatika

2

 

 

2

9

Hemija

2

 

 

 

10

Biologija

2

 

 

 

11

Sociologija sa pravima građana

 

 

 

2

 

  Stručni predmet

1. razred

2. razred

3. razred

4. razred

12

Fizika 2      

13

Osnove elektrotehnike 4 3    

14

Računarska grafika i multimedija 2      

15

Uvod u arhitekturu računara 2      

16

Računarski hardver   2    

17

Elektronika   2    

18

Softverski alati   2 2  

19

Operativni sistemi   3 3  

20

Mikrokontroleri i mikroračunari     3 4

21

Računarske mreže     3  

22

Računarska logika     3  

23

Programiranje   2 2 3

24

Održavanje računarskih sistema     3 5

28

Računari u sistemima upravljanja

 

 

 

3

29

Tehnička dokumentacija

 

 

 

2

30

Predizetništvo

 

 

  2

31

Praktična nastava

 2

 

 
  Izborni predmet        
32 Građansko vaspitanje / verska nastava 1 1 1 1
33 Izborni predmet prema programu OP   2 2 2

UKUPNO

32

32

31

32

 

 

Izborni predmet prema programu Obrazovnog profila

1. razred

2. razred

3. razred

4. razred

1

Upravljanje projektima       2

2

Poslovne komunikacije**     2 2

3

Elektroenergetika     2 2

4

Alati za upravljanje sadžejem na internetu       2

5

Muzička kultura**     1 1

6

Ekologija i zaštita životne sredine**     1 1

7

Izabrana poglavlja matematike     2 2

8

Istorija (odabrane teme)**     2

9

Logika sa etikom**     2

10

Fizika     2

 

** učenik izborni predmet bira jednom u toku školovanja 

 

STARI PLAN I PROGRAM – Elektrotehničar računara

Rb

Raz.

Naziv

Ned.

fond

God.

fond

Vrsta

nastave

Blok

nastava

Grupe

1.

1

Biologija

2

74

Teorija

2.

1

Srpski/maternji jezik i književnost

3

111

Teorija

3.

1

Osnove elektrotehnike

1

37

Vežbe

Da

4.

1

Računarstvo i informatika

2

74

Vežbe

Da

5.

1

Muzička umetnost

1

37

Teorija

6.

1

Hemija

2

74

Teorija

7.

1

Osnove elektrotehnike

3

111

Teorija

8.

1

Fizičko vaspitanje

2

74

Teorija

9.

1

Fizika

2

74

Teorija

10.

1

Strani jezik

2

74

Teorija

Da

11.

1

Računarska grafika i multimedija

2

74

Vežbe

Da

12.

1

Praktična nastava

2

74

Vežbe

Da

13.

1

Matematika

4

148

Teorija

14.

1

Verska nastava

1

37

Teorija

Da

15.

1

Građansko vaspitanje

1

37

Teorija

Da

16.

1

Istorija

2

74

Teorija

17.

1

Geografija

2

74

Teorija

18.

2

Građansko vaspitanje

1

37

Teorija

Da

19.

2

Strani jezik

2

74

Teorija

Da

20.

2

Verska nastava

1

37

Teorija

Da

21.

2

Fizika

2

74

Teorija

22.

2

Praktična nastava

2

74

Vežbe

Da

23.

2

Fizičko vaspitanje

2

74

Teorija

24.

2

Programiranje

1

37

Vežbe

Da

25.

2

Elektronika I

1

37

Vežbe

Da

26.

2

Električna merenja

1

37

Vežbe

Da

27.

2

Primena računara u elektrotehnici

2

74

Vežbe

Da

28.

2

Srpski/maternji jezik i književnost

3

111

Teorija

29.

2

Osnove elektrotehnike

3

111

Teorija

30.

2

Likovna kultura

1

37

Teorija

31.

2

Istorija

2

74

Teorija

32.

2

Elektrotehnički materijali

1

37

Teorija

33.

2

Elektronika I

3

111

Teorija

34.

2

Programiranje

1

37

Teorija

35.

2

Električna merenja

1

37

Teorija

36.

2

Matematika

4

148

Teorija

37.

3

Elektronika II

1

35

Vežbe

Da

38.

3

Građansko vaspitanje

1

35

Teorija

Da

39.

3

Verska nastava

1

35

Teorija

Da

40.

3

Računari

0

0

Blok

30

Da

41.

3

Elektronika II

2

70

Teorija

42.

3

Programiranje

0

0

Blok

30

Da

43.

3

Elektroenergetika

2

70

Teorija

44.

3

Računari

1

35

Vežbe

Da

45.

3

Programiranje

2

70

Vežbe

Da

46.

3

Digitalna elektronika

1

35

Vežbe

Da

47.

3

Digitalna elektronika

2

70

Teorija

48.

3

Matematika

4

140

Teorija

49.

3

Merenja u elektronici

1

35

Vežbe

Da

50.

3

Srpski/maternji jezik i književnost

3

105

Teorija

51.

3

Računari

2

70

Teorija

52.

3

Strani jezik

2

70

Teorija

Da

53.

3

Programiranje

2

70

Teorija

54.

3

Sociologija

2

70

Teorija

55.

3

Fizičko vaspitanje

2

70

Teorija

56.

3

Merenja u elektronici

2

70

Teorija

57.

4

Ekonomika i organizacija preduzeća

2

62

Teorija

58.

4

Programiranje

2

70

Vežbe

Da

59.

4

Računari

2

62

Vežbe

Da

60.

4

Računarske mreže i komunikacije

1

31

Vežbe

Da

61.

4

Osnove automatskog upravljanja

1

31

Vežbe

Da

62.

4

Osnove automatskog upravljanja

0

0

Blok

30

Da

63.

4

Programiranje

0

0

Blok

30

Da

64.

4

Računari

0

0

Blok

30

Da

65.

4

Verska nastava

1

31

Teorija

Da

66.

4

Računarske mreže i komunikacije

2

62

Teorija

67.

4

Fizičko vaspitanje

2

62

Teorija

68.

4

Programiranje

2

62

Teorija

69.

4

Matematika

4

124

Teorija

70.

4

Ustav i prava građana

1

31

Teorija

71.

4

Strani jezik

2

62

Teorija

Da

72.

4

Filozofija

2

62

Teorija

73.

4

Osnove automatskog upravljanja

3

93

Teorija

74.

4

Računari

3

93

Teorija

75.

4

Srpski/maternji jezik i književnost

3

93

Teorija

76.

4

Građansko vaspitanje

1

31

Teorija

Da