OVE GODINE PLANIRANO JE JEDNO ODELJENJE 4-TOG STEPENA

RB
Područje
rada/ŠIFRA
Obrazovni
profil-Smer
Stepen stručnosti
Planirano učenika
 
Elektrotehnika
 
 
 
1.
KMLE MA 4E08S
Elektrotehničar računara
4
20

 

Elektrotehničar računara – stručnjak za informacione tehnologije

JE PROFIL KOJI NUDI ZNANJA ZA RAD NA HARDVERU, SOFTVERU I TELEKOMUNIKACIONIM MREŽAMA

Program koji je prilagođan Elektrotehničaru računara podrazumeva sticanje znanja iz :

Informacionih tehnologija i sistema, projektovanja i razvoj elektronskih kola, arhitekture i organizacije računara, razvoja softvera različitog dijapazaona za hardverske i softverske primena, programiranja hardvera sa senzorima – razvoj robota I DALJINSKOG UPRAVLJANJA, konfigurisanje i upravljanje računarskim mrežama,u obrаdi i analizi nаjrаzličitijih podаtаkа, poznavanja telekomunikacionih sistema
Oni koji sE opredele da STEKNU ZVANJE ELEKTROTEHNIČAR RAČUNARA mogu da rade:
 • RAZVOJ INFORMACIONIH SISTEMA ZA PRIMENE U INDUSTRIJI, WEBU, BAZAMA PODATAKA, MOBILNIM APLIKACIJAMA, ROBOTICI….
 • RAZVOJ, PROGRAMIRANJE I ODRŽAVANJE ELEKTRONSKOG HARDVERA ZA INDUSTRIJU, RAČUNARSKE I TELEKOMUNIKACIONE SISTEME, RAČUNARSKE CENTRE, KONTROLERE, ROBOTE, PAMETNIM KUĆAMA, FOTO I VETRO ELEKTRANAMA,SENZORE I DALJINSKA UPRAVLJANJA
 • RAZVOJ, KONFIGURISANJE I ODRŽAVANJE TELEKOMUNIKACIONIH MREŽA, INTERNETA, RAČUNARSKIH MREŽA, TELEKOMUNIKACIONIH SISTEMA, KABLOVSKIH DISTRIBUTIVNIH MREŽA, MOBILNA I FIKSNA TELEFONIJA, VOIP, RADIO REPETITORSKI SISTEMI…
oni koji žele da nastave dalje školovanje na fakultetima biće im dostupna široka lepeza fakulteta:
 1. Svi tehnički fakulteti – ELEKTROTEHNIKA, MAŠINSTVO, ARHITEKTURA, GRADJEVINA,
 2. FAKULTETI INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA
 3. FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA
 4. PRIRODNO MATEMATIČKI FAKULTET
 5. VOJNA I POLICIJSKA AKADEMIJA
 6. I SVI FAKULTETI U KOJIMA POSTOJI POTREBA ZA IT STRUČNJACIMA A NARAVNO MORAMO PRIZNATI DA NE POSTOJE ZANIMANJA GDE NISU PRISUTNI !!!

Elektrotehničаr rаčunаrа osposobljаvа se zа obаvljаnje sledećih poslovа:

 1. Rаd sа operаtivnim sistemom Windows, LINUX
 2. Rаd u progrаmskom pаketu MS Office-a (Word, Excel, Power Point, Access …).
 3. Rаd sа progrаmimа zа crtаnje I PROJEKTOVANJE I RAZVOJ električnih šemа ( AutoCAD, Protel)
 4. Rаd u progrаmimа zа simulаciju rаdа električnih kolа i sistemа (Electronic Workbench,VIRTUAL LAB ).
 5. Rаd sа progrаmskim jezicimа (Pascal,DELPHI, C, C++, Visual C, C#, JAVA, PYTHON)
 6. Rad sa bazama podataka (SQL, PHP)
 7. DIZAJNIRA WEB SAJTOVE I MOBILNE APLIKACIJE (HTML, CSS, Javascript i GOTOVA CMS OKRUŽENJA JOOMLA, WORDPRESS …)
 8. Arduino, Razberi Pi, Maky Maky PLC kontoleri
 9. Mikrotik, Cisco računarske mreže i telekomunikacije
 10. Povezivаnje delovа rаčunаrа (montаžа), uočаvаnje i otklаnjаnje problemа i kvаrovа u rаčunаrskom sistemu, instаlаcijа operаtivnog sistemа, аplikаtivnog softverа i perifernog urаđаjа,
 11. Povezivаnje i podešаvаnje lokаlne rаčunаrske mreže I INTERNETA.

ELEKTROTEHNIČAR RAČUNARA JE KOMPLETAN IT STRUČNJAK ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I TELEKOMUNIKACIJE JER SE ON BAVI RAZVOJEM HARDVERA I SOFTVERA, RAČUNARSKIH MREŽA I INTERNETA !

ELEKTRO IT STRUČNJACI STVORILI SU I HARDVERSKI ORGANIZOVALI RAČUNAR ZAJEDNO SA MATEMATIČARIMA I LOGIČARIMA !

NOVI PLAN I PROGRAM – SPISAK PREDMETA sa fondom KOJI SE IZUČAVA PO GODINAMA:

 

  Opšte obrazovni predmet

1. razred

2. razred

3. razred

4. razred

1

Srpski jezik i književnost

3

3

3

3

2

Strani jezik

2

2

2

2

3

Istorija

2

 

   

4

Geografija

 

2

 

 

5

Likovna kultura

1

 

 

 

6

Fizičko vaspitanje

2

2

2

2

7

Matematika

3 3 3 3

8

Računarstvo i informatika

2

 

 

2

9

Hemija

2

 

 

 

10

Biologija

2

 

 

 

11

Sociologija sa pravima građana

 

 

 

2

 

  Stručni predmet

1. razred

2. razred

3. razred

4. razred

12

Fizika 2      

13

Osnove elektrotehnike 4 3    

14

Računarska grafika i multimedija 2      

15

Uvod u arhitekturu računara 2      

16

Računarski hardver   2    

17

Elektronika   2    

18

Softverski alati   2 2  

19

Operativni sistemi   3 3  

20

Mikrokontroleri i mikroračunari     3 4

21

Računarske mreže     3  

22

Računarska logika     3  

23

Programiranje   2 2 3

24

Održavanje računarskih sistema     3 5

28

Računari u sistemima upravljanja

 

 

 

3

29

Tehnička dokumentacija

 

 

 

2

30

Predizetništvo

 

 

  2

31

Praktična nastava

 2

 

 
  Izborni predmet        
32 Građansko vaspitanje / verska nastava 1 1 1 1
33 Izborni predmet prema programu OP   2 2 2

UKUPNO

32

32

31

32

 

 

Izborni predmet prema programu Obrazovnog profila

1. razred

2. razred

3. razred

4. razred

1

Upravljanje projektima       2

2

Poslovne komunikacije**     2 2

3

Elektroenergetika     2 2

4

Alati za upravljanje sadžejem na internetu       2

5

Muzička kultura**     1 1

6

Ekologija i zaštita životne sredine**     1 1

7

Izabrana poglavlja matematike     2 2

8

Istorija (odabrane teme)**     2

9

Logika sa etikom**     2

10

Fizika     2

 

** učenik izborni predmet bira jednom u toku školovanja 

 

 

ПРАКТИЧАН РАД НА ЧАСОВИМА

  

 

Наши ученици електротехничари рачунара развијају windows апликације, програмирају микроконтролере, пројектују електричне шеме и умрежавају телекомуникационе системе.