E-ŠKOLA – http://srednja.e-skola.co.rs/

PORTAL NAMENJEN ZA SVE ZAINTERESOVANE PROFESORE KOJI BI RAZVIJALI SVOJA PREDAVANJA NA MOODLE PLATFORMI ZA SVOJE UČENIKE –

VIŠE INFORMACIJA DAĆE VAM PROFESOR

SRBOLJUB MILOSAVLJEVIĆ 0658623161 !

video uputsva za korišćenje E-platforme

1. UPUTSTVO ZA UČENIKE – KAKO DA SE POVEŽU NA PLATFORMU

2.VIDEO UPUTSTVO ZA PRISTUP PLATFORMI PREKO MOBILNOG, TABLETA

3.VIDEO UPUTSTVO PROFESORIMA KAKO DA KREIRAJU NASTAVNE MATERIJALE NA PLATFORMI

4. uputstvo za podešavanje radnih nedelja

5.VIDEO UPUTSTVO KAKO SE KREIRAJU GRUPE ZA KOMUNIKACIJU SA UČENICIMA PREKO PLATFORME

6.Uputstvo za slabljenje rezolucije fotoaparatu za brži rad pri slanju fotografija

7.UPUTSTVO PREDAVAČIMA ZA KREIRANJE ZADATKA I TESTA ZA UČENIKE

I DEO

II DEO

8.Način podešavanja odgovora učenika na postavljeni zadatak.

Kako profesori trebaju pravilno da kreairaju zadatak za učenike

-!

9.način dodavanja foruma kao resurs i promena nastavničke uloge u učeničku

-!

10.pregled analitike i statistike rada učesnika na platformi moodle

!-

11.KAKO NAPRAVITI VIDEO LEKCIJU ZA POTREBE E-UČENJA