Која су документа потребна за упис у средњу школу

Након објављивања списка и сазнања ко је коју школу распоређен на основу предате листе жеља, следећи корак је предаја докумената за упис у средњу школу.

Потребна документа која треба ученик да достави су:

 • Извод из матичне књиге рођених (свим школама би требало да је обезбеђен приступ бази података како би директно имали овај документ за сваког ученика. За сваки случај проверити са школом да ли је потребна накнадна достава)
 • Попуњен образац пријаве за упис у средњу школу
 • Сведочанство о завршеној основној школи
 • Сведочанства последња три разреда основне школе (шести, седми и осми)
 • Уверење о положеном завршном испиту
 • Лекарско уверење за упис у средњу школу (није потребно за сва занимања)
 • Дипломе о освојеним наградама

ОБРАСЦИ ЗА НАСТАВНО ОСОБЉЕ

 1.  ОБРАСЦИ ЗА ПРИЈЕМНЕ ИСПИТЕ
 2.  СТРУЧНО УПУТСТВО ЗА УПИС У СРЕДЊЕ ШКОЛЕ 2022-2023
 3. ПОТВРДА О ОСТВАРЕНИМ СПОРТСКИМ РЕЗУЛТАТИМА
 4. АМ1-АМ2 ИЗЈАВА ЗА АФИРМАТИВНУ МЕРУ
 5. АМ1-АМ2 ПОТВРДА О ПРИЈЕМУ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
 6. АМ3-АМ4 ИЗЈАВА ЗА АФИРМАТИВНУ МЕРУ ФООО
 7. АМ3-АМ4 ПОТВРДА О ПРИЈЕМУ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ФООО
 8. ПРИЈАВА ЗА УПИС СТАРИЈИ ОД 17 ГОДИНА РЕДОВНИ
 9. ПРИЈАВА ЗА УПИС ОБРАЗАЦ БЛИЗАНЦИ
 10. ПРИЈАВА ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА
 11. ПРАВИЛНИК О УПИСУ У СРЕДЊУ ШКОЛУ