Успешно смо реализовали Пројекат Државне матуре у наведеном периоду:

  1. Први дан (05.04.) наши ученици стручних школа и гимназије полагали су тест из Српског језика
  2. Други дан (06.04.) наши ученици стручних школа и гимназије полагали су Математику
  3. Трећи дан (07.04.) наши ученици гимназије полагали су Комбиновани тест
  4. Четврти дан (08.04.) наши ученици стручних школа полагали су комбиновани тест