Календар активности у средњој школи у јуну 2024

Четвртак-субота 6-8.06.2024. 8:00-16:00 Пријављивање ученика и подношење спортске документације у Спортској гимназији и спортских одељења при гимназијама (непосредно у школи) Субота и недеља 15. и 16.06. 2024. од 10:00 Провера језичких компетенција за двојезичну наставу у основном образовању Субота 15.06.2024. 10:00-11:30  српски језик; 12:00-13:30 енглески језик Пријемни испит за IBO одељења у гимназијама Недеља 16.06.2024.…

Прочитај више

ПРАВИЛНИК О УПИСУ УЧЕНИКА У СРЕДЊУ ШКОЛУ

„Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 31/21 Na osnovu člana 38. stav 11. i člana 36a Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS”, br. 55/13, 101/17, 27/18 – dr. zakon i 6/20), ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja donosi PRAVILNIK O UPISU UČENIKA U SREDNJU ŠKOLU I. UVODNA ODREDBA Član 1. Ovim pravilnikom utvrđuju se:…

Прочитај више

DOPIS MINISTARSTVA PROSVETE U VEZI PLATFORMI ZA UČENJE

ОСНОВНА ШКОЛА СРЕДЊА ШКОЛА – директору ПРЕДМЕТ: Microsoft Teams – платформа за наставу на даљину У складу са дописом Министарства просвете, науке и технолошког развоја број 601-00-9/2020-01 од 16.03. обавештавамо Вас да је у припреми платформа Microsoft Тeams прилагођена за учење на даљину (са осталим услугама Microsoft Office 365) коју Министарство просвете, науке и технолошког развоја успоставља и администрира у сарадњи са…

Прочитај више