План уписа за нову школску 2023-2024-ту годину је:

Подручје рада

ДОКУМНЕТА ПОТРЕБНА ЗА УПИС

За упис у први разред средње школе потребно је:

  1. Пријаву за упис
  2. Уверење о положеном завршном испиту
  3. Оргинално сведочанство о завршеној основној школи
  4. Извод из матичне књиге рођених (може бити старији од шест месеци)
  5. Лекарско уверење о испуњавању здравствених услова.

Ако нешто још желиш да сазнаш позови нас 02883562

 

РБ

Подручје рада/ШИФРА

Образовни профил-Смер

Степен стручности

Планирано ученика

 

 

 

 

 

1.

Гимназија / КМЛЕ МА 4Р04С

Природно-Математички

4

20

 

 

 

 

 

2.

Економија/ КМЛЕ МА 4Л01С

Царински техничар

4

20

 

 

 

 

 

3.

Машинство/ КМЛЕ МА 4Д06С

Машински техничар за компјутерско конструисање

4

20

4.

Електротехника /

Електромонтер мрежа и постројења

3

10

4.

Електротехника /

Сервисер за термичке и расхладне уредјаје

3

10

5.

Електротехника /КМЛЕ МА 4Е08С

Електротехничар рачунара

4

20