Четвртак-субота 6-8.06.2024.

8:00-16:00 Пријављивање ученика и подношење спортске документације у Спортској гимназији и спортских одељења при гимназијама (непосредно у школи)

Субота и недеља 15. и 16.06. 2024.

од 10:00 Провера језичких компетенција за двојезичну наставу у основном образовању

Субота 15.06.2024.

10:00-11:30  српски језик; 12:00-13:30 енглески језик Пријемни испит за IBO одељења у гимназијама

Недеља 16.06.2024.

10:00-11:30 математика Пријемни испит за IBO одељења у гимназијама

Субота 22.06.2024.

од 10:00  Провера склоности за упис ученика у 7. разред за програм основног образовања ученика обдарених за математику

Понедељак 17.06.2024.

09:00-11:00 Завршни испит – тест из српског/матерњег језика и тест за полазнике по програму ФООО

Уторак 18.06.2024. 

09:00-11:00 Завршни испит – тест из математике 

Среда 19.06.2024.

09:00-11:00  Завршни испит – трећи тест

Понедељак- недеља од 17. до 23.06.2024. 

Супервизија спровођења завршног испита

Петак 21.06.2024. 

до 8:00  Прелиминарни резултати завршног испита на нивоу школе и порталу МСШ

Петак 21.06.2024. 

8:00-15:00 Пријем приговора ученика на прелиминарне резултате завршног испита (електронским путем)

Петак 21.06.2024.

8:00-15:00 Пријем приговора ученика на прелиминарне резултате завршног испита (непосредно у основној школи)

Петак и субота 21.06.2024.

после 16:00 и 22.06.2024.  до 8:00 Достављање одговора првостепене комисије на приговоре ученика на прелиминарне резултате завршног испита (електронским путем и непосредно у основној школи)

Субота 22.06.2024.

08:00-15:00 Пријем приговора ученика на прелиминарне резултате завршног испита електронским путем и непосредно у основној школи – за другостепену комисију

Субота  22.06.2024.

после 16ч Достављање одговора другостепене комисије на приговоре ученика на прелимининарне резултате завршног испита (електронским путем и непосредно у основној школи)

Понедељак  24.06.2024. 

до 08:00  Објављивање коначних резултата завршног испита

Понедељак  24.06.2024.

08:00-15:00   Упис у музичке и балетске школе

Уторак и среда од 25.06.2024.

од 08:00 до 26.06.2024. године до 15:00  Попуњавање листе опредељења (жеља) електронским путем 

Уторак и среда  25. и 26.06.2024.

08:00-15:00   Попуњавање и предаја листе опредељења (жеља) у основној школи и унос у базу података (непосредно у основној школи)

Четвртак  27.06.2024.

од 08:00  Провера тачности листе опредељења (жеља) од стране ученика у основним школама (електронским путем и непосредно у школи)

Четвртак  27.06.2024.

08:00-15:00   Пријем приговора ученика на изражена опредељења (жеље) и уношење исправки (непосредно у школи)

Петак 28.06.2024.

до 08:00 Објављивање коначне листе опредељења (жеља) ученика, провера листе опредељења (жеља) на званичном сајту