Матуранти смера електротехничар рачунара данас су успешно завршили активности око Матурског испита.

  1. 14. јуна 2022 – реализовали смо стручни испит за матуранте електротехчичар рачунара – полагали су комбиновани испит из стручних предмета (Техничка документација, Оперативни системи, Рачунарски хардвер, Рачунарске мреже, Електротехника)
  2. 17. јуна 2022 – реализован је практични део испита за матуранте – полагали су део испита тип А где су практично решавали хардверске задатке у отклањању кварова код рачунара и софтверско подешавање оперативних система на виртуелмим машинама и њихова мрежна и системска подешавања за рад. Такође су полагали и део испита типа Б где су релизовали практично пројектне задатке употребе микроконтролера (Arduino) и микрорачунара (Rasberry Pi) на конкретним примерима.

Веома озбиљан рад и озбиљнa припрема за решавање задатака захтевали су ангажованост ученика и ментора на остваривању задатих циљева.

Велика искуства за долазеће време омогућују нам даљи успешан рад на новим изазовима!