SREDNJA ŠKOLA “NIKOLA TESLA”

38218 LEPOSAVIĆ, NEMANJINA 29A, TEL: 028/83-562

[email protected], www.ssnikolateslaleposavic.edu.rs

GIMNAZIJA
 • KMLE MA 4R04S ..(4 STEPEN) – PRIRODNO-MATEMATIČKI SMER – 20 UČENIKA
EKONOMIJA, PRAVO I ADMINISTRACIJA
 • KMLE MA 4L08S ..(4 STEPEN) – CARINSKI TEHNIČAR – 20 UČENIKA
ELEKTROTEHNIKA
 • KmLE MA 4E08S ..(4 STEPEN) – ELEKTROTEHNIČAR RAČUNARA – 20 UČENIKA
 • KMLE MA 3E50S ..(3 STEPEN) – SERVISER TERMIČKIH I RASHLADNIH UREĐAJA – 10 UČENIKA
 • KMLE MA 3E20S ..(3 STEPEN) – MONTER TELEKOMUNIKACIONIH MREŽA – 10 UČENIKA
MAŠINSTVO I OBRADA METALA
 • KMLE MA 4D08S ..(4 STEPEN) – MAŠINSKI TEHNIČAR MOTORNIH VOZILA – 20 UČENIKA

Kriterijumi

Rangiranje učenika prilikom upisa u srednju školu vrši se na osnovu bodova ostvarenih uspehom tokom školovanja (maksimalno 60) i bodova stečenih na maloj maturi (maksimalno 40). Za upis u specijalizovane srednje škole prilikom rangiranja uzimaju se i bodovi koje su učenici stekli učestvovanjem i osvajanjem nagrada na nekom od takmičenja na državnom ili međunarodnom nivou.

Bodovi za srednje škole

Ukupan broj bodova koji će se uzeti u razmatranje prilikom upisa u srednju školu ostvaruje se na osnovu uspeha u školi i bodova koje nosi mala matura. Na osnovu uspeha u školi moguće je ostvariti ukupno 60 bodova, dok mala matura nosi maksimalno 40 bodova.

Bodovi koji se dobijaju za uspeh računaju se na sledeći način:

 • uspeh iz šestog, sedmog i osmog razreda množi se sa četiri,
 • sabiranjem ova tri broja dobija se iznos bodova za uspeh u školi.

Bodove koje nosite iz škole, možete izračunati OVDE.

Završni ispit traje tri dana:

 • Prvi dan – srpski, odnosno maternji jezik
 • Drugi dan – matematika
 • Treći dan – kombinovani test (zadaci iz biologije, fizike, hemije, istorije i geografije)

Sva tri testa nose maksimalno 40 bodova. Test iz matematike i srpskog jezika po 13, a kombinovani test 14 bodova. Ovakav način bodovanja primenjuje se od školske 2017/2018. godine. Informišite se o rezultatima male mature OVDE.

Učenici mogu da steknu i dodatne bodove, ako su osvajali nagrade na takmičenjima iz predmeta u osmom razredu.

Uspesi na međunarodnim takmičenjima nose najviše bodova:

 • Prvo mesto – 12 bodova
 • Drugo mesto – 10 bodova
 • Treće mesto 8 bodova

Uspesi na republičkim takmičenjima nose:

 • Prvo mesto – 6 bodova
 • Drugo mesto – 4 bodova
 • Treće mesto – 2 boda

Ukoliko učenik ostvari više nagrada iz istog predmeta, računa se ona na kojoj je osvojio više bodova.

Prilikom rangiranja, ako učenici imaju isti broj bodova, prednost ima onaj koji je nosioc diplome “Vuk Karadžić”, zatim onaj koji je osvojio više nagrada na takmičenjima i na kraju oni koji su osvojili više bodova na završnom ispitu.

Procedura upisa u srednje škole

Nakon objavljenih rezultata završnog ispita, svaki učenik izračunava broj bodova sa kojima konkuriše za upis u neku od škola. Naredni korak je sastavljanje liste želja gde svaki učenik upisuje školu i profil za koji je pokazao najviše interesovanja. Kao prvu želju učenici unose profil za koji imaju najviše interesovanja, druga želja je profil za koji su manje zainteresovani, treći još manje itd. Redosled napisanih škola je bitan, jer će učenik biti raspoređen u prvu školu za koju bude imao dovoljno bodova. Neke od preporuka su da se na listu napiše minimum deset škola, od dvadeset koliko je najviše. Primer popunjene liste želja pogledajte OVDE.

Kada se popunjava lista, prvo što se upisuje je šifra obrazovnog profila i ona se prepisuje iz konkursa koji je objavilo Ministarstvo prosvete, baš onako kako je tamo napisana. Jedna od čestih grešaka je ispisivanje slova u šifri ćirilicom iako je u konkursu napisana latinicom. Nakon ispisivanja, obavezno proveriti da li je šifra tačno napisana.

Prilikom popunjavanja liste potrebno je pogledati koliko su učenici ranijih godina imali bodova pri upisu na određene profile, čime se stiče jasnija slika o šansama da se dete upiše na neki od željenih profila.

Bitno je naglasiti da ne postoji univerzalna tablica ili tačan broj bodova koji su potrebni za upis učenika na neki od smerova, već to zavisi od interesovanja učenika kao i broja bodova koje su osvojili.

Nakon predavanja liste želja, čeka se raspored učenika, odnosno redosled kandidata za upis u srednje škole. Detaljnije o tome pogledajte OVDE.

Termine svih upisnih dešavanja možete pogledati OVDE.

Dokumenta za upis u srednju školu

Nakon objavljivanja spiska i saznanja ko je koju školu upisao, sledeći korak je predaja dokumenata za upis u srednju školu.

Potrebna dokumenta su:

 • Izvod iz matične knjige rođenih (svim školama bi trebalo da je obezbeđen pristup bazi podataka, tako da bi škole same trebale da obezbede ovaj dokument za svakog učenika. Za svaki slučaj proveriti sa školom)

 • Popunjen obrazac prijave za upis u srednju školu

 • Svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi

 • Svedočanstva poslednja tri razreda osnovne škole

 • Uverenje o položenom završnom ispitu

 • Svedočanstva poslednja tri razreda osnovne škole

 • Lekarsko uverenje za upis u srednju školu (nije potrebno za sva zanimanja)

 • Diplome o osvojenim nagradama

Izračunajte bodove koje nosite iz škole

Bodove koje ste ostvarili na osnovu uspeha u šestom, sedmom i osmom razredu možete izračunati na našem portalu, OVDE.

Testovi za malu maturu

Na našem portalu možete raditi online testove za pripremu male mature koji će vam pomoći da se što bolje spremite za završni ispit.

Rešenja testova za malu maturu

OVDE možete pogledati rešenja testova sa završnog ispita.

Kalendar upisa u srednje škole

Termine svih upisnih dešavanja možete pogledati OVDE.

Ukoliko imate probleme prilikom upisa ili izbora srednje škole, ne znate šta da upišete, dvoumite se oko više opcija, kontaktirajte našeg SAVETNIKA ZA UPIS.