OVE GODINE PLANIRALI SMO JEDNO ODELJENJE 4-TOG STEPENA

RB

Područje

rada/ŠIFRA

Obrazovni profil-Smer Stepen stručnosti Planirano učenika
  Ekonomija      
1.
KMLE MA 4L01S
Ekonomski tehničar
4
20

Školovanje traje 4 godine i po položenoj maturi, stiče se zvanje – Ekonomski tehničar.

Učenici se osposobljavaju za rad u raznim kompanijama, bankama, vladinim organizacijama, osiguravajućim društvima, investicionim fondovima, mogu i da osnivaju sopstvena preduzeća itd. Cilj nastavnog plana i programa je da učenici steknu sposobnosti vezane za ekonomiju, organizaciju i menadžment preduzeća, savremenu poslovnu korespondenciju , poslovnu informatiku itd. U toku školovanja, izučavaju se predmeti usko povezani sa strukom, dva jezika, kao i opšti predmeti. Praksa se obavlja u u državnim ustanovama i privatnim firmamagde se učenici upoznaju sa obavljanjem ekonomskih poslova, prikupljanjem i analiziranjem podataka, praćenjem ekonomskih trendova, ekonomskom propagandom

Učenici sa diplomom ekonomskog tehničara su osposobljeni da obavljaju sve vrste knjigovodstvenih, komercijalnih, računovodstvenih i blagajničkih poslova. Pored toga, sposobni su da vode poslovnu komunikaciju, sastavljaju godišnje izveštaje itd.Odlikuje ih savesnost i odgovornost u obavljanju poslova, spremnost na timski rad,tačnost, ažurnost, sistematičnost i dobre komunikacijske sposobnosti.

 

SPISAK PREDMETA KOJI SE IZUČAVA PO GODINAMA:

Ekonomski tehničar

# Raz. Naziv

Ned.

fond

God.

fond

Vrsta nastave

Blok

nastava

Grupe  
1. 1 Savremena poslovna korespondencija 1 37 Teorija  
2. 1 Računovodstvo 2 74 Vežbe Da  
3. 1 Savremena poslovna korespondencija 2 74 Vežbe Da  
4. 1 Verska nastava 1 37 Teorija Da  
5. 1 Građansko vaspitanje 1 37 Teorija Da  
6. 1 Računarstvo i informatika 2 74 Vežbe Da  
7. 1 Hemija 2 74 Teorija  
8. 1 Ekologija 2 74 Teorija  
9. 1 Matematika 3 111 Teorija  
10. 1 Fizičko vaspitanje 2 74 Teorija  
11. 1 Istorija 2 74 Teorija  
12. 1 Računovodstvo 1 37 Teorija  
13. 1 Poslovna ekonomija 2 74 Teorija  
14. 1 Osnovi ekonomije 2 74 Teorija  
15. 1 Srpski/maternji jezik i književnost 3 111 Teorija  
16. 1 Strani jezik 3 111 Teorija Da  
17. 2 Građansko vaspitanje 1 36 Teorija Da  
18. 2 Verska nastava 1 36 Teorija Da  
19. 2 Savremena poslovna korespondencija 2 72 Vežbe Da  
20. 2 Računovodstvo 0 0 Blok 30 Da  
21. 2 Računovodstvo 2 72 Vežbe Da  
22. 2 Istorija 2 72 Teorija  
23. 2 Srpski/maternji jezik i književnost 3 108 Teorija  
24. 2 Komercijalno poznavanje robe 2 72 Teorija  
25. 2 Strani jezik 3 108 Teorija Da  
26. 2 Fizičko vaspitanje 2 72 Teorija  
27. 2 Savremena poslovna korespondencija 1 36 Teorija  
28. 2 Računovodstvo 1 36 Teorija  
29. 2 Poslovna ekonomija 2 72 Teorija  
30. 2 Osnovi ekonomije 2 72 Teorija  
31. 2 Matematika 3 108 Teorija  
32. 2 Ekonomska geografija 2 72 Teorija  
33. 3 Poslovna informatika 0 0 Teorija Da  
34. 3 Poslovna informatika 2 72 Vežbe Da  
35. 3 Računovodstvo 2 72 Vežbe Da  
36. 3 Računovodstvo 0 0 Blok 30 Da  
37. 3 Verska nastava 1 36 Teorija Da  
38. 3 Građansko vaspitanje 1 36 Teorija Da  
39. 3 Osnovi ekonomije 2 72 Teorija  
40. 3 Fizičko vaspitanje 2 72 Teorija  
41. 3 Sociologija 2 72 Teorija  
42. 3 Strani jezik 3 108 Teorija Da  
43. 3 Srpski/maternji jezik i književnost 3 108 Teorija  
44. 3 Monetarna ekonomija i bankarstvo 2 72 Teorija  
45. 3 Ustavno i privredno pravo 2 72 Teorija  
46. 3 Statistika 2 72 Teorija  
47. 3 Računovodstvo 2 72 Teorija  
48. 3 Poslovna ekonomija 2 72 Teorija  
49. 3 Matematika 3 108 Teorija  
50. 4 Osnovi ekonomije 2 66 Teorija  
51. 4 Građansko vaspitanje 1 33 Teorija Da  
52. 4 Verska nastava 1 33 Teorija Da  
53. 4 Računovodstvo 0 0 Blok 30 Da  
54. 4 Računovodstvo 2 66 Vežbe Da  
55. 4 Poslovna informatika 2 66 Vežbe Da  
56. 4 Marketing 2 66 Teorija  
57. 4 Srpski/maternji jezik i književnost 3 99 Teorija  
58. 4 Strani jezik 3 99 Teorija Da  
59. 4 Fizičko vaspitanje 2 66 Teorija  
60. 4 Matematika 3 99 Teorija  
61. 4 Ustavno i privredno pravo 2 66 Teorija  
62. 4 Statistika 2 66 Teorija  
63. 4 Računovodstvo 2 66 Teorija  
64. 4 Poslovna ekonomija 2 66 Teorija  
65. 4 Monetarna ekonomija i bankarstvo 2 66 Teorija