Школовање ученика за занимање монтер ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ мрежа траје

три године

ОВЕ ГОДИНЕ ПЛАНИРАНО ЈЕ ЈЕДНО КОМБИНОВАНО ОДЕЉЕЊЕ 3-ЋЕГ СТЕПЕНА

РБ

Подручје рада/

ШИФРА

Образовни профил/

Смер

Степен стручности

Планирано ученика

1.

Електротехника

КМЛЕ МА 3Е20С

МОНТЕР ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ МРЕЖА

3

10

 

ТОКОМ ШКОЛОВАЊА ученици се оспособљавају за безбедан и правилан рад у предузећима која се баве обрадом и преносом телекомуникационих сигнала.
У добро опремљеним кабинетима ученици се припремају за реалне послове монтаже и одржавања опреме фиксне и мобилне телефоније, кабловске телевизије, видео надзора, противпожарних и интерфонских система. ДАНАШЊИ САВРЕМЕНИ ЖИВОТНИ УСЛОВИ ЗАХТЕВАЈУ СТРУЧЊАКЕ ИЗ ОВЕ ОБЛАСТИ КОЈИ МОГУ ДА ПРУЖЕ ПОДРШКУ КОРИСНИЦИМА ЗА ПОВЕЗАИВАЊЕ НА ИНТЕРНЕТ, СИСТЕМИМА БЕЗБЕДНОСТИ И ДРУГИМ КОМУНИКАЦИОНИМ СИСТЕМИМА. СТУЧНО ЛИЦЕ СА КВАЛИТЕНОМ ПРАКСОМ 
На крају другог и трећег разреда део практичне наставе се у сарадњи са предузећем за телекомуникације „Телеком Србија”, КАБЛОВСКИМ ОПЕРАТЕРОМ ИЗ ЛЕПОСАВИЋА, ПОСЕЋУЈУ њиховЕ објектЕ чиме се проширују теоријска и практична знања стечена у школи.
Након школовања, поред запослења у струци, ученици могу наставити ДАЉЕ ШКОЛОВАЊЕ на ВИСОКИМ ШКОЛАМА И ФАКУЛТЕТИМА Високој школи за Информационе и комуникационе технологије или код нас (са две године радног искуства) специјализација или В степен.

Табеларни преглед заступљености предмета по разредима

 

 

I ГОДИНА

А

ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ

ТЕОРИЈА

ВЕЖБЕ

ПРАКСА

БЛОК

1

Српски језик и књижевност

3

 

 

 

2

Страни језик

2

 

 

 

3

Историја

3

 

 

 

4

Географија

2

 

 

 

5

Музичка уметност

1

 

 

 

6

Ликовна култура

1

 

 

 

7

Физичко васпитање

2

 

 

 

8

Математика

3

 

 

 

9

Физика

2

 

 

 

10

Хемија

2

 

 

 

11

Екологија и заштита животне средине

1

 

 

 

Б

СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ

ТЕОРИЈА

ВЕЖБЕ

ПРАКСА

БЛОК

1

Основе електротехнике

3

 

 

 

2

Техничко цртање

 

1

 

 

10

Практична настава

 

 

4

 

В

ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ

ТЕОРИЈА

ВЕЖБЕ

ПРАКСА

БЛОК

1

Верска настава / Грађанско васпитање

1

 

 

 

 

 

II ГОДИНА

 

 

ТЕОРИЈА

ВЕЖБЕ

ПРАКСА

БЛОК

1

Српски језик и књижевност

2

 

 

 

2

Страни језик

2

 

 

 

3

Рачунарство и информатика

 

2

 

 

4

Физичко васпитање

2

 

 

 

5

Математика

2

 

 

 

Б

СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ

ТЕОРИЈА

ВЕЖБЕ

ПРАКСА

БЛОК

1

Основе електротехнике

2

 

 

 

3

Електрична мерења у телекомуникацијама

1

2

 

 

4

Електроника

2

1

 

 

5

Кабловске и ваздушне ТК линије

2

 

 

 

6

Телекомуникационе инсталације

2

 

 

 

7

Практична настава

 

 

12

60

В

ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ

ТЕОРИЈА

ВЕЖБЕ

ПРАКСА

БЛОК

1

Верска настава / Грађанско васпитање

1

 

 

 

 

 

III ГОДИНА

 

 

ТЕОРИЈА

ВЕЖБЕ

ПРАКСА

БЛОК

1

Српски језик и књижевност

2

 

 

 

2

Страни језик

2

 

 

 

3

Устав и права грађана

1

 

 

 

4

Физичко васпитање

2

 

 

 

5

Математика

2

 

 

 

Б

СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ

ТЕОРИЈА

ВЕЖБЕ

ПРАКСА

БЛОК

1

Економика и организација предузећа

2

 

 

 

2

Кабловске и ваздушне ТК линије

2

 

 

 

3

Телекомуникационе инсталације

2

 

 

 

4

Телекомуникациони системи

3

 

 

 

5

Кориснички програми за електронска кола

 

1

 

 

6

Практична настава

 

 

12

90

В

ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ

ТЕОРИЈА

ВЕЖБЕ

ПРАКСА

БЛОК

1

Верска настава / Грађанско васпитање

1