Naša škola sa svojom tradicijom postojanja može istaći da poseduje neophodna nastavna sredstva za normalno odvijanje nastave. Posedujemo adekvatan broj učionica, kabineta i fiskulturnu salu sa dovoljno funkcionalnim nastavnim sredstvima za obavljanje nastave.

Škola poseduje i biblioteku

Naša škola poseduje biblioteku sa preko 4000 naslova lektira i stručnih naslova za potrebe književnog osposobljavanja učenika ali i za iznajmljivanje stručne litetarure. Kvalitetni naslovi i stručna literatura  svima u školi pružaju mogućnosti usvržavanja i sticanja znanja. Naša bibliotekarka Milica Stanić obezbedjuje servis dostupnim našim radnicima i učenicima… U planu je da se razvija e-biblioteke i uredi čitaona.

Škola poseduje razglas, video nadzor i struktuiranu računasku mrežu sa internetom do savke učionice za potrebe multimedijalne nastve. Naravno ni pored sve te opremljenosti ne stajemo za traganjem i planiranjem nabavki novih nastavnih sredstava i opreme za obavljanje kvalitetne nastave.