14. и 15. Јула 2022 – Уписујемо ученике у први разред средње школе ( од 8 до 15 часова ) према расподели

потребно доставити следећу докумнетацију

  1. Пријаву за упис ученика у средњу школу
  2. Уверење о завршеној основној школи
  3. Оргинални извод из матичне књиге рођених
  4. Лекарско уверење за стручне школе(машинска, електро, економија) док (за гимназију није потребно ) !