Dokumenta za upis u srednju školu

Nakon objavljivanja spiska i saznanja ko je koju školu upisao, sledeći korak je predaja dokumenata za upis u srednju školu.

Potrebna dokumenta su:

  • Izvod iz matične knjige rođenih (svim školama bi trebalo da je obezbeđen pristup bazi podataka, tako da bi škole same trebale da obezbede ovaj dokument za svakog učenika. Za svaki slučaj proveriti sa školom)

  • Popunjen obrazac prijave za upis u srednju školu

  • Svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi

  • Svedočanstva poslednja tri razreda osnovne škole

  • Uverenje o položenom završnom ispitu

  • Svedočanstva poslednja tri razreda osnovne škole

  • Lekarsko uverenje za upis u srednju školu (nije potrebno za sva zanimanja)

  • Diplome o osvojenim nagradama