20.10.2018 Dan Opštine Leposavić

Dan Opštine Leposavić organizovan je tako da se prezentuju sve institucije i odaberu pojedini za oktobarsku nagradu. Naša škola imala je prostora za prezentovanje dostignuća u prethodnoj godini.

  1. Diplome sa Republičkih takmičenja
  2. Umetničke kreacije
  3. Sredstva za učenje

Bili su elementi našeg prezentacionog prostora kojim pokazujemo naš rad.