odrzano je stručno predavanje na temu ,,Formativno ocenjivanje i samovrednovanje”
PREDAVANJE JE realizovaLA spoljni-saradnik Ivana Radulović prof matematike.
Predavanju su prisustvovali nastavnici iz OŠ ,,Leposavić” , OŠ ,,Stana Bačanin” ,OŠ ,, Vuk Karadžić” , SŠ ,,Nikola Tesla” i predstavnici Đačkog parlamenta naše škole.
Sav materijal sa seminara mozete preuzeti NA LINKU i isti predstaviti u vašim školama