OVE GODINE PLANIRANO JE JEDNO ODELJENJE 3-ĆEG STEPENA

RB Područje rada/ŠIFRA Obrazovni profil-Smer Stepen stručnosti Planirano učenika
 
Elektrotehnika
 
 
 
1.
KMLE SA 3E17S
Elektromehaničar za termičke i rashladne uredjaje
3
10

Ovaj smer traje 3 godine i namenjen je prvenstveno svima koji žele odmah po završetku srednje škole da se opredele ka zapošljavanju i aktiviranju u proizvodnji i pružanju usluga. Učenik posle mature može takodje nastaviti školavanje na visokim školama i dalje na fakultetima ako za to ima intersovanja ali takodje sa dovoljno praktičnog znanja može razvijati svoj biznis ili biti uključen u postojeće proizvodne siteme.

SPISAK PREDMETA KOJI SE IZUČAVA PO GODINAMA:

Elektromehaničar za termičke i rashladne uređaje

Rb.

Razred

Naziv

Ned.

fond

God.

fond

Vrsta nastave

Blok nastava

Grupe

1.

1

Geografija

2

74

Teorija

2.

1

Praktična nastava

4

148

Vežbe

Da

3.

1

Muzička umetnost

1

37

Teorija

4.

1

Tehničko crtanje

1

37

Vežbe

Da

5.

1

Računarstvo i informatika

2

74

Vežbe

Da

6.

1

Osnove elektrotehnike

3

111

Teorija

7.

1

Hemija

2

74

Teorija

8.

1

Srpski/maternji jezik i književnost

3

111

Teorija

9.

1

Fizičko vaspitanje

2

74

Teorija

10.

1

Strani jezik

2

74

Teorija

Da

11.

1

Verska nastava

1

37

Vežbe

Da

12.

1

Matematika

3

111

Teorija

13.

1

Likovna kultura

1

37

Teorija

14.

1

Ekologija i zaštita životne sredine

1

37

Teorija

15.

1

Fizika

2

74

Teorija

16.

1

Građansko vaspitanje

1

37

Vežbe

Da

17.

1

Istorija

3

111

Teorija

18.

2

Električna merenja

1

37

Vežbe

Da

19.

2

Elektronika

1

35

Vežbe

Da

20.

2

Praktična nastava

12

420

Vežbe

Da

21.

2

Primena računara u elektrotehnici

2

74

Vežbe

Da

22.

2

Fizičko vaspitanje

2

70

Teorija

23.

2

Građansko vaspitanje

1

37

Vežbe

Da

24.

2

Praktična nastava

0

0

Blok

60

Da

25.

2

Verska nastava

1

37

Vežbe

Da

26.

2

Elektrotermički uređaji

2

70

Teorija

27.

2

Elektronika

2

70

Teorija

28.

2

Električna merenja

2

70

Teorija

29.

2

Matematika

2

70

Teorija

30.

2

Električne instalacije

2

70

Teorija

31.

2

Osnove elektronike

2

70

Teorija

32.

2

Srpski/maternji jezik i književnost

2

70

Teorija

33.

2

Strani jezik

2

70

Teorija

Da

34.

3

Praktična nastava

0

0

Blok

90

Da

35.

3

Verska nastava

1

31

Vežbe

Da

36.

3

Ekonomika i organizacija preduzeća

2

62

Teorija

37.

3

Strani jezik

2

62

Teorija

Da

38.

3

Građansko vaspitanje

1

31

Vežbe

Da

39.

3

Praktična nastava

12

372

Vežbe

Da

40.

3

Električne mašine

2

62

Teorija

41.

3

Ustav i prava građana

1

31

Teorija

42.

3

Elektrotermički uređaji

2

62

Teorija

43.

3

Matematika

2

62

Teorija

44.

3

Rashladni uređaji

3

93

Teorija

45.

3

Fizičko vaspitanje

2

62

Teorija

46.

3

Srpski/maternji jezik i književnost

2

62

Teorija

47.

4

Osnove automatskog upravljanja

2

62

Teorija

48.

4

Osnove automatskog upravljanja

1

31

Vežbe

Da

 

POGLEDAJ FOTO GALERIJU ZANIMANJA
POGLEDAJ FOTO GALERIJU ZANIMANJA