ПЛАНИРАЛИ СМО ДА УПИШЕМО ЈЕДНО ОДЕЉЕЊЕ 4-ТОГ СТЕПЕНА

РБ
Подручје рада
ШИФРА
Образовни профил
Смер
Степен
стручности
Планирано
ученика
1.
ЕКОНОМИЈА
КМЛЕ МА 4л08С
ЦАРИНСКИ
ТЕХНИЧАР
4
20

Царински техничар обавља царински надзор над робом, путницима и превозним средствима. Он треба добро да познаје робу, царинске прописе, одвијање спољнотрговинског промета, девизно пословање и девизно тржиште, као и платни промет са иностранством. Следећи његов задатак је откривање царинских прекршаја и разоткривање кријумчарских ланаца. Свој посао царински техничар треба да обавља поштено, без грешака и пропуста. Царински техничар треба добро да рачуна, изврсно да познаје царински и порески закон, да буде педантан у раду, комуникативан. Избором овог занимања отвара се првенствено могућност наставка школовања на факултетима економске и правне струке или запошљавања на царини након завршетка средње школе.

Царински техничар се стара о заштити унутрашње трговине и спречава промет илегалних предмета унутар и ван земље. Врши контролу робе, путника и возила.Савремен начин живота, комуникације и потреба да роба свих врста, из свих делова света буде доступна свима – тражи и одговарајући начин транспорта, али и контроле, како би били безбедни сви – и произвођачи и потрошачи, али и сами транспортни радници, односно фирме које се баве транспортом робе. Савремено међународно пословање тражи нови приступ економско-трговинским активностима сваке земље, па и наше. У том смислу велики је значај што већи извоз јер је то знак напретка привреде.

Место и улога царинске службе такође захтева трансформацију и прилагођавање новонасталим тржишним условима. Улога царине прераста из улоге службе која има само наплатну улогу на граничним прелазима у улогу фискалне службе и важан је субјект саветодавног и едукативног карактера. У нашој школи постоје кадровски и технички услови који ће у потпуности омогућити да се стекну знања која воде ка правом професионалном путу. Занимање царинског техничара је захтеван и тражен профил радника. Завршетком четворогодишњег школовања за царинског техничара, ученици ће стећи знање о царинској вредности робе, царинској тарифи, разумеће царински систем и царински поступак, као и различитост поступака у односу на врсту робе и гране саобраћаја. Такође, биће упознати са институцијама у царинском систему, поступцима царињења робе, слободним зонама и слободним складиштима.

Уколико Вас интересује и желите да постанете цариник у нашој држави, онда сте на правом месту. У нашој школи имамо високо квалификоване професоре, који ће Вам у потпуности омогућити, да стекнете знање, које ће Вас одвести на прави професионални пут. Ми, као школа са искуством, можемо Вам обезбедити квалитет и сва потребна средства која би Вам била од помоћи у самом учењу.

Занимање цариснког техничара веома је захтеван и тражен профил радника. Располажемо најквалитетнијим материјалима, који су првенствено направљени за Вас, јер Вам тиме пружамо могућност најбољег и најлакшег савладавања градива, као и његово разумевање у потпуности. Уколико ипак имате завршено средње образовање неке друге струке, имате могућност да на основу процене стручних професора полажете разлику у испитима и тиме дођете до сигурне дипломе.

Како је задњих година ово занимање све више популарно, повећан је број полазника који су заинтересовани за доквалификацију и преквалификацију.

Царински техничар – Списак предмета по годинама:

Прва година

Предмет

Фонд

1.     Српски језик и књижевност

3

2.     Енглески језик

3

3.     Историја

2

4.     Физичко васпитање

2

5.     Математика

3

6.     Рачунарство и информатика (2Т+1В) -Теорија

2

7.     Рачунарство и информатика (2Т+1В) -Вежбе-Г1

1

8.     Екологија

2

9.     Хемија

2

10.   Географија

2

11.   Пословна економија (2Т+0В)

2

12.   Рачуноводство(1Т+1В)-Теорија

1

13.   Рачуноводство-(1Т+1В)-Вежбе-Г1

1

14.   Савремена пословна коренсподенција (1Т+2В)-Теорија

1

15.   Савремена пословна коренсподенција (1Т+2В)-Вежбе-Г1

2

16.   Изборни – Грађанско васпитање

1

17.   Изборни – Верска настава

1

 

Друга година

 1. Српски језик и књижевност
 2. Страни језик
 3. Историја
 4. Физичко и здравствено васпитање
 5. Математика
 6. Основи економије
 7. Пословна економија
 8. Рачуноводство
 9. Савремена пословна коресподенција
 10. Познавање робе
 11. Економска географија
 12. Јавне финансије
 13. Изборни предмет (Веронаука или Грађанско васпитање)

Трећа година

 1. Српски језик и књижевност
 2. Страни језик
 3. Физичко и здравствено васпитање
 4. Математика
 5. Основи економије
 6. Спољнотрговинско и девизно пословање
 7. Царински систем и царинско пословање
 8. Статистика
 9. Право
 10. Пословна информатика
 11. Изборни предмет (Веронаука или Грађанско васпитање)

Четврта година

 1. Српски језик и књижевност
 2. Страни језик
 3. Физичко и здравствено васпитање
 4. Математика
 5. Основи економије
 6. Спољнотрговинско и девизно пословање
 7. Царински систем и царинско пословање
 8. Статистика
 9. Право
 10. Пословна информатика
 11. Изборни предмет (Веронаука или Грађанско васпитање)