O PORTALU MOJA SREDNJA ŠKOLA

 

Portal Moja srednja škola, posvećen je završnom ispitu za školsku 2020/2021. godinu i prijemnom ispitu i upisu u srednje škole za školsku 2021/2022. godinu, za škole čiji su osnivači Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave.

Izuzetak predstavljaju muzičke, baletske i škole za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom jer one samostalno realizuju upis.

Na ovim stranicama možete proveriti sve evidentirane podatke za konkretnog učenika, ali i pronaći sve statističke podatke o osnovnim i srednjim školama, kao i druge informacije koje mogu pomoći u pravilnom odabiru buduće škole.

Portalom Moja srednja škola upravlja Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i odgovorno je za sadržaj koji se na njemu nalazi, a u skladu sa politikom privatnosti i Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

 

www.mojasrednjaskola.gov.rs