Danas je naša škola učestvovala i dala doprinos u prezentaciji postupka oslobadjanja Srbije u Prvom Svetskom ratu. Na današnji dan oslobodjen je Beograd !

Prigodno predavanje priredio je profesor Dobrivoje Djurdjević sa saradnicima. Retrospektivom prezentovan je period 1914-1918 godine i sva dešavanja i okolnosti koje su pratile život ljudi na Balkanu.

Živoprisnom prezentacijom istaknuti su ključni detalji i javnim časom probližene su činjenice prisutnim profesorima i učenicima.

POGLEDAJ:

slajd PREZENTACIJu STO GODINA OD završetka PRVOG SVETSKOG RATA

 

Podeli prijateljima