Danas je održano opštinsko takmičenje iz fizike.

Imali smo po jednog kadnidata iz prve i treće godine gimnazije.

  1. Ljubica Radosavljević – I godina Gimnazije

  2. David JeVtić – III godina Gimnazije

Obzirom da je sistem takmičenja umrežen i jedinstven za sve opštine tako i kod nas počeli smo sa takmičenjem u 09:00 a završili u 12:00

Zadaci su jednaki za sve opštine tako da za dalji nastavk takmičenja David Jeftić je obezbedio dovoljan broj poena