Образовни профили КОЈЕ УПИСУЈЕМО У ШКОЛСКОЈ 2024 – 2025

KMLE GA 4R04S | ГИМНАЗИЈА Природно – математички смер | Број места: 20

KMLE SA 4L01S | Економски техничар | Број места: 20

KMLE SA 4D08S | Машински техничар моторних возила | Број места: 20

KMLE SA 3E50S | Сервисер термичких и расхладних уређаја | Број места: 10

KMLE SA 3E18S | Електромонтер мрежа и постројења | Број места: 10

KMLE SA 4E08S | Електротехничар рачунара | Број места: 20

О ОБРАЗОВНИМ ПРОФИЛИМА школе*

KMLE GA 4R04S | ГИМНАЗИЈА Природно – математички смер

Подаци о образовном профилу

Трајање:4 год.
Број места:20 (20 + 0 дуал)
Специјализован:НЕ
Захтева спортске резултате:НЕ
Статус профила:Активан
Минимални број бодова претходне године: *70,48

*Минималан број бодова за упис, од претходне школске године, у дати образовни профил и одређену средњу школу представља податак који може бити корисна смерница за упис у овој школској години. Овај број бодова варира од године до године, али будућим средњошколцима може помоћи при попуњавању листе опредељења.

Подаци о здравственим условима

Образовни профил не захтева здравствене услове
KMLE SA 4L01S | Економски техничар

Подаци о образовном профилу

Трајање:4 год.
Број места:20 (20 + 0 дуал)
Специјализован:НЕ
Захтева спортске резултате:НЕ
Статус профила:Активан
Минимални број бодова претходне године: *58,80

*Минималан број бодова за упис, од претходне школске године, у дати образовни профил и одређену средњу школу представља податак који може бити корисна смерница за упис у овој школској години. Овај број бодова варира од године до године, али будућим средњошколцима може помоћи при попуњавању листе опредељења.

Подаци о здравственим условима

а0очуван вид
б0очуван слух
б3разговетан говор
д1.0очувана функција горњих екстремитета
KMLE SA 4D08S | Машински техничар моторних возила

Подаци о образовном профилу

Трајање:4 год.
Број места:20 (20 + 0 дуал)
Специјализован:НЕ
Захтева спортске резултате:НЕ
Статус профила:Активан
Минимални број бодова претходне године: *51,01

*Минималан број бодова за упис, од претходне школске године, у дати образовни профил и одређену средњу школу представља податак који може бити корисна смерница за упис у овој школској години. Овај број бодова варира од године до године, али будућим средњошколцима може помоћи при попуњавању листе опредељења.

Подаци о здравственим условима

а0очуван вид
г0очувана функција нервног система
д1.1нормална функција горњих екстремитета
д2.1нормална функција доњих екстремитета
KMLE SA 3E50S | Сервисер термичких и расхладних уређаја

Подаци о образовном профилу

Трајање:3 год.
Број места:10 (10 + 0 дуал)
Специјализован:НЕ
Захтева спортске резултате:НЕ
Статус профила:Активан
Минимални број бодова претходне године: *49,77

*Минималан број бодова за упис, од претходне школске године, у дати образовни профил и одређену средњу школу представља податак који може бити корисна смерница за упис у овој школској години. Овај број бодова варира од године до године, али будућим средњошколцима може помоћи при попуњавању листе опредељења.

Подаци о здравственим условима

а1нормалан вид на близину
а2нормалан вид на даљину
а4нормалан колорни вид (распознавање основних боја)
а6нормалан стереоскопски вид
б1без оштећења слушне функције*
г1нормална функција нервног система
д1.1нормална функција горњих екстремитета
д2.1нормална функција доњих екстремитета
д3.1нормална функција кичменог стуба
е0очувана функција кардиоваскуларног система
ј0психички статус не одступа од просека
ф0очувана функција респираторног система
ц1без испада функције равнотеже
KMLE SA 3E18S | Електромонтер мрежа и постројења

Подаци о образовном профилу

Трајање:3 год.
Број места:10 (10 + 0 дуал)
Специјализован:НЕ
Захтева спортске резултате:НЕ
Статус профила:Активан
Минимални број бодова претходне године: *45,76

*Минималан број бодова за упис, од претходне школске године, у дати образовни профил и одређену средњу школу представља податак који може бити корисна смерница за упис у овој школској години. Овај број бодова варира од године до године, али будућим средњошколцима може помоћи при попуњавању листе опредељења.

Подаци о здравственим условима

а1нормалан вид на близину
а2нормалан вид на даљину
а4нормалан колорни вид (распознавање основних боја)
а6нормалан стереоскопски вид
б1без оштећења слушне функције*
г1нормална функција нервног система
д1.1нормална функција горњих екстремитета
д2.1нормална функција доњих екстремитета
д3.1нормална функција кичменог стуба
е1нормална функција кардиоваскуларног система
ј1психички статус не одступа од просека без фобија и других психичких поремећаја
ф1нормална функција респираторног система
хбез података о дијагностикованој шећерној болести
ц2посебни захтеви за функцију равнотеже*

KMLE SA 4E08S | Електротехничар рачунара

Подаци о образовном профилу

Трајање:4 год.
Број места:20 (20 + 0 дуал)
Специјализован:НЕ
Захтева спортске резултате:НЕ
Статус профила:Активан
Минимални број бодова претходне године: *51,95

*Минималан број бодова за упис, од претходне школске године, у дати образовни профил и одређену средњу школу представља податак који може бити корисна смерница за упис у овој школској години. Овај број бодова варира од године до године, али будућим средњошколцима може помоћи при попуњавању листе опредељења.

Подаци о здравственим условима

а0очуван вид
а4нормалан колорни вид (распознавање основних боја)
д1.1нормална функција горњих екстремитета

 

*Приказани образовни профили се односе на актуелни Конкурс

 

Изборни програми школе

Језик, медији и култура
Појединац, група и друштво
Уметност и дизајн
Здравље и спорт
Образовање за одрживи развој

Доступни предмети страних језика у школи

Енглески језик
Руски језик