ОВЕ ГОДИНЕ ПЛАНИРАНО ЈЕ ЈЕДНО КОМБИНОВАНО ОДЕЉЕЊЕ 3-ЋЕГ СТЕПЕНА

РБ

Подручје рада / ШИФРА

Образовни профил-Смер

Степен стручности

Планирано ученика

 

Електротехника

 

 

 

1.
КМЛЕ МА 3Е18С
ЕЛЕКТРОМОНТЕР МРЕЖА И ПОСТРОЈЕЊА
3
10

Овај смер траје 3 године и намењен је првенствено свима који желе одмах по завршетку средње школе да се определе ка запошљавању и активирању у производњи и пружању услуга. Ученик после матуре може такодје наставити школавање на високим школама и даље на факултетима ако за то има интерсовања али такодје са довољно практичног знања може развијати свој бизнис или бити укључен у постојеће производне системе.

Бави се постављањем и одржавањем инсталација и електричне мреже ниског и високог напона. Мреже могу бити надземне и подземне. Служе за расвету насеља и путева, за грејање, климатизацију… Поставља разводне ормане и посебне мреже за заштиту од електричног удара, одржава трансформаторске и командне станице, далеководе и остале електроенергетске системе. Такође обавља демонтажу. Потребно је да буде спретан, опрезан и веома одговоран. Углавном ради у тиму и под разним временским условима. Радно се време по често прилагођава захтевима посла. Може да ради у разним предузећима, сервисима и у електропривреди Србије. Такође може да оснује сопствени сервис или фирму или да развија посао у трговини електроопреме.

ЕЛЕКТРОМОНТЕР мрежа и постројења – трогодишњи образовни профил

ПО ЗАВРШЕТКУ ШКОЛОВАЊА, ЕЛЕКТРОМОНТЕР МРЕЖА И ПОСТРОЈЕЊА ЋЕ БИТИ ОБУЧЕН ДА:

  • Изводи електромонтажне радове на водовима
  • Изводи електромонтажне радове на електроенергетским постројењима
  • Изводи прикључења на дистрибутивну мрежу

ПРЕДНОСТИ ШКОЛОВАЊА ПО ОВОМ МОДЕЛУ

  • Интензивна сарадња школе И компаније у обуци ученика
  • Учење кроз рад у компанијама, на савременим уређајима и уз подршку обучених инструктора
  • Занимање тражено од стране послодавца

Осим повећаног броја часова које ученици проводе на учењу кроз рад у компанији, и квалитет њихове обуке је побољшан. Наиме, учење кроз рад у компанијама реализује се на савременим уређајима, укључивањем ученика у процес рада и уз подршку инструктора који су обучени за рад са младима. Учење кроз рад у компанији, у реалним радним условима, поред стицања стручних вештина, омогућава ученицима и усва- јање социјалних вештина као што су комуникација са колегама, однос према послу и компанији, понашање на радном месту и слично. Комбиновањем знања које стичу у школи, уз практич- на знања и вештине које стичу у компанији, ученици се на прави начин оспособљавају за потребе привреде и тиме добијају боље шансе за запослење по завршетку школовања.