OVE GODINE PLANIRALI SMO JEDNO ODELJENJE 4-TOG STEPENA

RB Područje rada/ŠIFRA Obrazovni profil-Smer Stepen stručnosti Planirano učenika
 
Ekonomija
 
 
 
1.
KMLE MA 4L01S
Ekonomski tehničar
4
20

Školovanje traje 4 godine i po položenoj maturi, stiče se zvanje – Ekonomski tehničar.

Učenici se osposobljavaju za rad u raznim kompanijama, bankama, vladinim organizacijama, osiguravajućim društvima, investicionim fondovima, mogu i da osnivaju sopstvena preduzeća itd. Cilj nastavnog plana i programa je da učenici steknu sposobnosti vezane za ekonomiju, organizaciju i menadžment preduzeća, savremenu poslovnu korespondenciju , poslovnu informatiku itd. U toku školovanja, izučavaju se predmeti usko povezani sa strukom, dva jezika, kao i opšti predmeti. Praksa se obavlja u u državnim ustanovama i privatnim firmamagde se učenici upoznaju sa obavljanjem ekonomskih poslova, prikupljanjem i analiziranjem podataka, praćenjem ekonomskih trendova, ekonomskom propagandom

Učenici sa diplomom ekonomskog tehničara su osposobljeni da obavljaju sve vrste knjigovodstvenih, komercijalnih, računovodstvenih i blagajničkih poslova. Pored toga, sposobni su da vode poslovnu komunikaciju, sastavljaju godišnje izveštaje itd.Odlikuje ih savesnost i odgovornost u obavljanju poslova, spremnost na timski rad,tačnost, ažurnost, sistematičnost i dobre komunikacijske sposobnosti.

 

SPISAK PREDMETA KOJI SE IZUČAVA PO GODINAMA:

Ekonomski tehničar

Rb.

Raz.

Naziv

Ned.

fond

God.

fond

Vrsta nastave

Blok

nastava

Grupe

1.

1

Savremena poslovna korespondencija

1

37

Teorija

2.

1

Računovodstvo

2

74

Vežbe

Da

3.

1

Savremena poslovna korespondencija

2

74

Vežbe

Da

4.

1

Verska nastava

1

37

Teorija

Da

5.

1

Građansko vaspitanje

1

37

Teorija

Da

6.

1

Računarstvo i informatika

2

74

Vežbe

Da

7.

1

Hemija

2

74

Teorija

8.

1

Ekologija

2

74

Teorija

9.

1

Matematika

3

111

Teorija

10.

1

Fizičko vaspitanje

2

74

Teorija

11.

1

Istorija

2

74

Teorija

12.

1

Računovodstvo

1

37

Teorija

13.

1

Poslovna ekonomija

2

74

Teorija

14.

1

Osnovi ekonomije

2

74

Teorija

15.

1

Srpski/maternji jezik i književnost

3

111

Teorija

16.

1

Strani jezik

3

111

Teorija

Da

17.

2

Građansko vaspitanje

1

36

Teorija

Da

18.

2

Verska nastava

1

36

Teorija

Da

19.

2

Savremena poslovna korespondencija

2

72

Vežbe

Da

20.

2

Računovodstvo

0

0

Blok

30

Da

21.

2

Računovodstvo

2

72

Vežbe

Da

22.

2

Istorija

2

72

Teorija

23.

2

Srpski/maternji jezik i književnost

3

108

Teorija

24.

2

Komercijalno poznavanje robe

2

72

Teorija

25.

2

Strani jezik

3

108

Teorija

Da

26.

2

Fizičko vaspitanje

2

72

Teorija

27.

2

Savremena poslovna korespondencija

1

36

Teorija

28.

2

Računovodstvo

1

36

Teorija

29.

2

Poslovna ekonomija

2

72

Teorija

30.

2

Osnovi ekonomije

2

72

Teorija

31.

2

Matematika

3

108

Teorija

32.

2

Ekonomska geografija

2

72

Teorija

33.

3

Poslovna informatika

0

0

Teorija

Da

34.

3

Poslovna informatika

2

72

Vežbe

Da

35.

3

Računovodstvo

2

72

Vežbe

Da

36.

3

Računovodstvo

0

0

Blok

30

Da

37.

3

Verska nastava

1

36

Teorija

Da

38.

3

Građansko vaspitanje

1

36

Teorija

Da

39.

3

Osnovi ekonomije

2

72

Teorija

40.

3

Fizičko vaspitanje

2

72

Teorija

41.

3

Sociologija

2

72

Teorija

42.

3

Strani jezik

3

108

Teorija

Da

43.

3

Srpski/maternji jezik i književnost

3

108

Teorija

44.

3

Monetarna ekonomija i bankarstvo

2

72

Teorija

45.

3

Ustavno i privredno pravo

2

72

Teorija

46.

3

Statistika

2

72

Teorija

47.

3

Računovodstvo

2

72

Teorija

48.

3

Poslovna ekonomija

2

72

Teorija

49.

3

Matematika

3

108

Teorija

50.

4

Osnovi ekonomije

2

66

Teorija

51.

4

Građansko vaspitanje

1

33

Teorija

Da

52.

4

Verska nastava

1

33

Teorija

Da

53.

4

Računovodstvo

0

0

Blok

30

Da

54.

4

Računovodstvo

2

66

Vežbe

Da

55.

4

Poslovna informatika

2

66

Vežbe

Da

56.

4

Marketing

2

66

Teorija

57.

4

Srpski/maternji jezik i književnost

3

99

Teorija

58.

4

Strani jezik

3

99

Teorija

Da

59.

4

Fizičko vaspitanje

2

66

Teorija

60.

4

Matematika

3

99

Teorija

61.

4

Ustavno i privredno pravo

2

66

Teorija

62.

4

Statistika

2

66

Teorija

63.

4

Računovodstvo

2

66

Teorija

64.

4

Poslovna ekonomija

2

66

Teorija

65.

4

Monetarna ekonomija i bankarstvo

2

66

Teorija