SREDNJA ŠKOLA NIKOLA TESLA LEPOSAVIĆ 

DRŽAVNA USTANOVA REPUBLIKE SRBIJE
Adresa:   Leposavić  |  38218 – Ul. Nemanjina 29/a  |
 Kosovsko-mitrovački okrug  | PAK: 900803
  (+381) 28 83 562 |(+381) 28 84 191 |(+381) 65 9 633 449  |
Elektronska pošta:   [email protected]  |
 WWW.ssnikolateslaleposavic.edu.rs
Informacije:    CRF broj  02122  | Matični broj 09021388  | PIB 101262351  |
Šifra delatnosti 80220  |  Žiro račun 840-721660-91

REGISTRACIJA ŠKOLE