Документа за упис у средњу школу

Након објављивања списка и сазнања ко је коју школу уписао, следећи корак је предаја докумената за упис у средњу школу.

Потребна документа су:

  • Извод из матичне књиге рођених (свим школама би требало да је обезбеђен приступ бази података како би директно имали овај документ за сваког ученика. За сваки случај проверити са школом да ли је потребна накнадна достава)
  • Попуњен образац пријаве за упис у средњу школу
  • Сведочанство о завршеној основној школи
  • Сведочанства последња три разреда основне школе
  • Уверење о положеном завршном испиту
  • Сведочанства последња три разреда основне школе
  • Лекарско уверење за упис у средњу школу (није потребно за сва занимања)
  • Дипломе о освојеним наградама