ОВЕ ГОДИНЕ ПЛАНИРАНО ЈЕ ЈЕДНО

КОМБИНОВАНО ОДЕЉЕЊЕ 3-ЋЕГ СТЕПЕНА

РБ

Подручје рада

ШИФРА

Образовни профил

Смер

Степен

стручности

Планирано

ученика

1.
Електротехника
КМЛЕ
МА 3Е50С
СЕРВИСЕР  за термичке
и расхладне уредјаје
3
10

Овај смер траје 3 године и намењен је првенствено свима који желе одмах по завршетку средње школе да се определе ка запошљавању и активирању у производњи и пружању услуга. Ученик после матуре може такодје наставити школавање на високим школама и даље на факултетима ако за то има интерсовања али такодје са довољно практичног знања може развијати свој бизнис или бити укључен у постојеће производне системе.

СПИСАК ПРЕДМЕТА КОЈИ СЕ ИЗУЧАВА ПО ГОДИНАМА:

Сервисер за термичке и расхладне уређаје

Општеобразовни предмети

 

 

Први разред

Други разред

Трећи разред

ОБАВЕЗНИ ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ

Нед.

Год.

Нед.

Год.

Нед.

Год.

 

 

т

в

пн

т

в

пн

т

в

пн

т

в

пн

т

в

пн

т

в

пн

1.

Српски језик и књижевност

3

 

 

111

 

 

2

 

 

70

 

 

2

 

 

62

 

 

2.

Страни језик

2

 

 

74

 

 

2

 

 

70

 

 

1

 

 

31

 

 

3.

Физичко васпитање

2

 

 

74

 

 

2

 

 

70

 

 

2

 

 

62

 

 

4.

Математика

2

 

 

74

 

 

2

 

 

70

 

 

1

 

 

31

 

 

5.

Историја

2

 

 

74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Рачунарство и информатика

 

2

 

 

74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Географија

1

 

 

34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Екологија и заштита животне средине

1

 

 

34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Социологија са правима грађана

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

31

 

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Грађанско васпитање/Верска настава

1

 

 

34

 

 

1

 

 

35

 

 

1

 

 

31

 

 

11.

Изборни програми

 

 

 

 

 

 

1

 

 

35

 

 

1

 

 

31

 

 

 

Листа изборних програма према програму образованог профила

 

Ред. број

 

Листа изборних програма

РАЗРЕД

Први

Други

Трећи

Општеобразовни програми

1.

Страни језик ИИ*

 

1

1

2.

Изабрани спорт**

 

1

1

3.

Историја (одабране теме)**

 

1

1

4.

Изабрана поглавља из математике

 

 

1

5.

Индустријска географија**

 

1

1

6.

Ликовна култура**

 

1

1

7.

Музичка култура**

 

1

1

8.

Биологија

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Напомена: *Страни језик II ученик може изабрати само у другом разреду и изучавати га једну или две године

                       **Ученик изборн програм бира једном у току школовања

Стручни предмети

 

 

Први разред

Други разред

Трећи разред

ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ

Нед.

Год.

Нед.

Год.

Нед.

Год.

 

 

т

в

пн

т

в

пн

т

в

пн

т

в

пн

Б

т

в

пн

т

в

пн

Б

1.

Физика

2

 

 

74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Технички материјали

2

 

 

74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Техничко цртање

 

1

 

 

37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Основе практичних вештина

 

 

6

 

 

222

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Основе електротехнике

3

1

 

111

37

 

2

 

 

70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Електрична мерења и електроника

 

 

 

 

 

 

2

1

 

70

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Електричне инсталације

 

 

 

 

 

 

2

 

 

70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Електротермички уређаји и апарати у домаћинству

1

 

 

37

 

 

2

 

 

70

 

 

 

1

 

 

31

 

 

 

9.

Расхладни уређаји

 

 

 

 

 

 

1

 

 

35

 

 

 

3

 

 

93

 

 

 

10.

Пословање у сервисима

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

62

 

 

11.

Сервисирање термичких и расхладних уређаја

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

420

60

 

 

12

 

 

372

36

12.

Сервисирање клима уређаја

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

124

24

13.

Предузетништво

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

31

 

30

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

Изборни предмети**

 

 

 

 

 

 

1

 

 

35

 

 

 

1

 

 

31

 

 

 

 

Листа изборних програма према програму образованог профила

 

Ред. број

 

Листа изборних програма

РАЗРЕД

Први

Други

Трећи

Стручни предмети

1.

Обновљиви извори енергије

 

1

 

2.

Енергетска електроника

 

 

1

3.

Електричне машине

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕУЗМИ ДОКУМЕНТ:

СЕРВИСЕР ЗА ТЕРМИЧКЕ И РАСХЛАДНЕ УРЕДЈАЈЕ

ПО ЗАВРШЕТКУ ШКОЛОВАЊА, СЕРВИСЕР ЗА ТЕРМИЧКЕ И РАСХЛАДНЕ УРЕДЈАЈЕ ЋЕ БИТИ ОБУЧЕН ДА:

  • Инсталира различите термичке и расхладне уредјаје
  • сервисира и одржава различите термичке и расхладне уредјаје
  • решава проблема у различитим кућним апаратима и уредјајима (клима уредјаји, шпорети, веш машине, термо пећи….)

 

POGLEDAJ FOTO GALERIJU ZANIMANJA

ПОГЛЕДАЈ ФОТО ГАЛЕРИЈУ ЗАНИМАЊА