ПЛАН УПИСА ЗА ПОДРУЧЈЕ РАДА ГИМНАЗИЈА

ЈЕ УПИС ЈЕДНОГ ОДЕЉЕЊА

ЧЕТВРТОГ СТЕПЕНА

Рб

Подручје 

рада

ШИФРА

Образовни

профил

Смер

Степен

стручности

Планирано

ученика

1.
Гимназија
КМЛЕ
МА 4Р04С
Природно-Математички
4
20

Гимназија, као саствни део школе „Никола Тесла“ у Лепосавићу синоним је за претходно речено. Припродно-математичког смера, она својим могућностима помера границе. Традиција школе већ увелико годинама уназад, јесте окупљање најбољух ученика назначене околине. Број ђака сва четири разреда. Захваљујући искусном и дугогодишњем раду тима професора, ученици ове школе добијају и примају врхунско знање и образовање без подељености, без граница. Уз рад ђака и максимално залагање кадра постижу се необориви учинци. Добрим стимуланско и адекватном мотивацијом део смо сваког такмичења. Претходних година постигнути су резултати на различитим конкурсима из матрњег језика. Ове као и прошле године ученици гимназије део су Светосавског конкурса на којем су понели прве награде. То само сведочи о свестраности ученика и њиховој заинтересованости без обзира на ограничен профил образовања. Део смо такмичења из математике физике хемије биологије…

Ученици гимназије активно учествују у организацију драмске секције на којој се ослобадјају и негују своје ораторске способности. Своје музичке таленте и претензије ђаци изражавају честим организовањем караока, где учешћа узимају и професори и стара баријера настаника-ученика је побеђена.

СПИСАК ПРЕДМЕТА КОЈИ СЕ ИЗУЧАВА ПО ГОДИНАМА:

ГИМНАЗИЈА – Природно – математичког смера

Прва година (Број радних недеља 37)

Шифра одељења

Предмет

Фонд

Г11

1.     Српски језик и књижевност

4

Г11

2.     Изборни – Језик медији и комуникација -Г1

1

Г11

3.     Енглески језик

2

Г11

4.     Руски језик

2

Г11

5.     Латински језик

2

Г11

6.     Историја

2

Г11

7.     Географија

2

Г11

8.     Изборни – Здравље и спорт – Г1

1

Г11

9.     Биологија

2

Г11

10.   Математика

4

Г11

11.   Физика

2

Г11

12.   Хемија

2

Г11

13.   Рачунарство и информатика(0Т+2В)-Г1

2

Г11

14.   Музичка култура

1

Г11

15.   Ликовна култура

1

Г11

16.   Физичко и здравствено васпитање

2

Г11

17.   Изборни – Грађанско васпитање

1

Г11

18.   Изборни – Верска настава

1

Друга година (Број радних недеља 35)

Шифра одељења

Предмет

Фонд

Г21

1.     Српски језик и књижевност

3

Г21

2.     Изборни-Језик медији и комуникација-Г1

1

Г21

3.     Енглески језик (1Т + 0,5В)-Теорија

1

Г21

4.     Енглески језик (1Т + 0,5В)-Бежбе-Г1

0,5

Г21

5.     Руски језик (1Т + 0,5В)-Теорија

1

Г21

6.     Руски језик (1Т + 0,5В)-Бежбе-Г1

0,5

Г21

7.     Изборни-Здравље и спорт – Г1

1

Г21

8.     Психологија

2

Г21

9.     Историја

2

Г21

10.   Географија

2

Г21

11.   Биологија (1Т+1В)

2

Г21

12.   Математика

5

Г21

13.   Физика (2Т+1В)

3

Г21

14.   Хемија (2Т+1В)

3

Г21

15.   Рачунарство и информатика-(0Т+2В) -Г1

2

Г21

16.   Музичка култура (0Т+0,5В)-Вежбе-Г1

1

Г21

17.   Ликовна култура (0Т+0,5В)-Вежбе-Г1

1

Г21

18.   Физичко и здравствено васпитање

2

Г21

19.   Изборни – Грађанско васпитање

1

Г21

20.   Изборни – Верска настава

1

Трећа година (Број радних недеља 36)

Шифра одељења

Предмет

Фонд

Г31

1.     Српски језик и књижевност

3

Г31

2.     Енглески језик (1Т+0,5В)-Теорија

1

Г31

3.     Енглески језик (1Т+0,5В)-Вежбе-Г1

0,5

Г31

4.     Руски језик (1+0,5)-Теорија

1

Г31

5.     Руски језик (1+0,5)-Група1

0,5

Г31

6.     Историја

2

Г31

7.     Изборни-Образовање за одрживи развој – Г1

2

Г31

8.     Географија

2

Г31

9.   Изборни – Уметност и дизајн – Г1

2

Г31

10.   Биологија(2Т+0,5В)-Теорија

2

Г31

11.   Биологија(2Т+0,5В)-Вежбе-Г1

0,5

Г31

12.   Математика

5

Г31

13.   Физика(2Т+0,5В)-Теорија

2

Г31

14.   Физика(2Т+0,5В)-Вежбе-Г1

0,5

Г31

15.   Хемија(2Т+1В)-Теорија

2

Г31

16.   Хемија(2Т+1В)-Вежбе-Г1

1

Г31

17.   Рачунарство и информатика(0+1)-Вежбе-Г1

1

Г31

18.   Филозофија

2

Г31

19.   Физичко васпитање

2

Г31

20.   Изборни – Грађанско васпитање

1

Г31

20.   Изборни – Верска настава

1

Четврта година (Број радних недеља 32)

Шифра одељења

Предмет

Фонд

Г41

1.     Српски језик и књижевност

4

Г41

2.     Енглески језик

2

Г41

3.     Руски језик

2

Г41

4.     Биологија

3

Г41

5.     Математика

4

Г41

6.     Физика

5

Г41

7.     Хемија

2

Г41

8.     Рачунарство и информатика(1Т+1В)-Теорија

1

Г41

9.     Рачунарство и информатика(1Т+1В)-Вежбе-Г1

1

Г41

10.   Филозофија

2

Г41

11.   Физичко васпитање

2

Г41

12.   Социологија

2

Г41

13.   Устав и право грађана

1

Г41

14.   Изборни – Грађанско васпитање

1

Г41

15.   Изборни-Верска настава

1

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

#

Разред

Назив

Нед.

фонд

Год.

фонд

Врста

наставе

Блок настава

Групе

 

1.

1

Хемија

0

0

Теорија

10

Да

 

2.

1

Латински језик

2

74

Теорија

 

3.

1

Грађанско васпитање

1

36

Теорија

Да

 

4.

1

Хемија

2

74

Теорија

10

 

5.

1

Историја

2

74

Теорија

 

6.

1

Географија

2

74

Теорија

 

7.

1

Биологија

2

74

Теорија

 

8.

1

Физичко васпитање

2

74

Теорија

 

9.

1

Математика

4

148

Теорија

 

10.

1

Ликовна култура

1

37

Теорија

 

11.

1

Физика

0

0

Теорија

10

Да

 

12.

1

Музичка култура

1

37

Теорија

 

13.

1

Верска настава

1

36

Теорија

Да

 

14.

1

Други страни језик

2

74

Теорија

Да

 

15.

1

Српски/матерњи језик и књижевност

4

148

Теорија

 

16.

1

Физика

2

74

Теорија

10

 

17.

1

Рачунарство и информатика

2

74

Вежбе

Да

 

18.

1

Српски језик као нематерњи језик

2

74

Теорија

Да

 

19.

1

Први страни језик

2

74

Теорија

Да

 

20.

2

Други страни језик

2

70

Теорија

Да

 

21.

2

Физичко васпитање

2

70

Теорија

 

22.

2

Математика

5

175

Теорија

 

23.

2

Ликовна култура

1

35

Теорија

 

24.

2

Српски језик као нематерњи језик

2

70

Теорија

Да

 

25.

2

Музичка култура

1

35

Теорија

 

26.

2

Српски/матерњи језик и књижевност

3

105

Теорија

 

27.

2

Хемија

3

105

Теорија

 

28.

2

Биологија

2

70

Теорија

 

29.

2

Физика

3

105

Теорија

12

 

30.

2

Физика

0

0

Теорија

12

Да

 

31.

2

Психологија

2

70

Теорија

 

32.

2

Хемија

0

0

Теорија

Да

 

33.

2

Верска настава

1

36

Теорија

Да

 

34.

2

Први страни језик

2

70

Теорија

Да

 

35.

2

Историја

2

70

Теорија

 

36.

2

Рачунарство и информатика

0

60

Блок

60

Да

 

37.

2

Географија

2

70

Теорија

 

38.

2

Грађанско васпитање

1

36

Теорија

Да

 

39.

3

Грађанско васпитање

1

36

Теорија

Да

 

40.

3

Рачунарство и информатика

1

76

Блок

30

Да

 

41.

3

Физика

3

108

Теорија

18

 

42.

3

Хемија

0

0

Теорија

Да

 

43.

3

Физичко васпитање

2

72

Теорија

 

44.

3

Српски/матерњи језик и књижевност

3

108

Теорија

 

45.

3

Филозофија

2

72

Теорија

 

46.

3

Први страни језик

2

72

Теорија

Да

 

47.

3

Историја

2

72

Теорија

 

48.

3

Српски језик као нематерњи језик

2

72

Теорија

Да

 

49.

3

Географија

2

72

Теорија

 

50.

3

Биологија

3

108

Теорија

 

51.

3

Други страни језик

2

72

Теорија

Да

 

52.

3

Математика

5

180

Теорија

 

53.

3

Верска настава

1

36

Теорија

Да

 

54.

3

Физика

0

0

Теорија

18

Да

 

55.

3

Хемија

3

108

Теорија

 

56.

4

Математика

4

128

Теорија

 

57.

4

Верска настава

1

32

Теорија

Да

 

58.

4

Први страни језик

2

64

Теорија

Да

 

59.

4

Физика

5

160

Теорија

26

 

60.

4

Српски језик као нематерњи језик

2

64

Теорија

Да

 

61.

4

Српски/матерњи језик и књижевност

4

128

Теорија

 

62.

4

Други страни језик

2

64

Теорија

Да

 

63.

4

Физика

0

0

Теорија

26

Да

 

64.

4

Биологија

3

96

Теорија

 

65.

4

Физичко васпитање

2

64

Теорија

 

66.

4

Филозофија

2

64

Теорија

 

67.

4

Рачунарство и информатика

1

62

Блок

30

Да

 

68.

4

Социологија

2

64

Теорија

 

69.

4

Устав и права грађана

1

32

Теорија

 

70.

4

Грађанско васпитање

1

32

Теорија

Да

 

71.

4

Хемија

2

64

Теорија

 

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ У ГИМНАЗИЈАМА

 Постоји шест изборних програма са по једним часом недељно за први и други разред. Од ових шест свака гимназија бира четири изборна програма које нуди ђацима у првом и другом разреду а ученици бирају два изборна програма. Изборне програме које су изабрали у првом разреду ученици не морају похађати у другом разреду,него их могу у зависности од њиховог интересовања променити.

ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ ЗА ПРВИ И ДРУГИ РАЗРЕД ГИМНАЗИЈА СУ:

 1. Језик,медији и комуникација
 2. Појединац,група,друштво
 3. Здравље и спорт
 4. Образовање за одрживи развој
 5. Примењене науке
 6. Уметност и дизајн

У ТРЕЋЕМ И ЧЕТВРТОМ РАЗРЕДУ ПОСТОЈИ ДЕВЕТ ИЗБОРНИХ ПРОГРАМА СА ПО ДВА ЧАСА НЕДЕЉНО:

 1. Образовање за одрживи развој
 2. Уметност и дизајн
 3. Примењене науке 1 за усмерење ка медицинским наукама
 4. Примењене науке 2 за усмерење ка техничким наукама
 5. Основи геополитике
 6. Економија и бизнис
 7. Религије и цивилизације
 8. Методологија научног истраживања
 9. Савремене технологије

Од понуђених девет изборних програма, гимназија ученику нуди пет изборних програма а ученик бира два изборна програма у трећем разреду, које мора наставити и у четвртом разреду.