Danas je škola unapredila svoju opremljenost sa  Arduino kompletima za praktično programiranje na konkretnim kontrolerima sa pratećim senzorima.

U okviru projekta IOM-a dvoje profesora ispred naše škole  Biljana Ivanović i Srboljub Milosavljević i kolege ostalih osnovnih škola u opštini Leposavić, učestvovali su na projektu unapredjenju digitalnih kompetencija i korišćenju konkretne opreme.

Škola je dobila tri kompleta sa kojima se mogu izvoditi različiti projekti konkretnog programiranja kontrolera kroz blok nastavu na časovima programiranja za učenike elektrotehničke struke smera elektrotehičar računara.