Petu godinu za redom SŠ „Nikola Tesla” iz Leposavića učestvuje u evropskoj digitalnoj kampanji koja uključuje i ohrabruje ljude da koriste IKT, da hrabro zakorače u onlajn svet. 

  • Da bi unapredili svoje digitalne veštine i svoju medijsku pismenost, učenici i nastavnici naše škole aktivno su se uključili u kampanju. Digitalno opismenjavanje uslov je za kvalitetno i bezbedno korišćenje  novih tehnologija.
  • Digitalna pismenost predstavlja sklop znanja i veština koje se odnose na informaciono-komunikacione tehnologije. Nažalost, u Srbiji  je  još uvek znatan broj  digitalno nepismenih, kao i onih koji nisu koristili internet i računare.
  • Digitalna kompetencija je jedna od 8. ključnih kompetencija, prema preporuci Evropskog parlamenta. Odnosi se na poznavanje i efikasno korišćenje digitalnih tehnologija za informisanje, komunikaciju i rešavanje problema u svim aspektima života, ali i kritički odnos prema njihovom značaju i uticaju. 

U 21. veku može se reći da pored pismenosti i računanja i digitalne kompetencije spadaju u životne veštine!

Na mapi događaja nedelje digitalnih veština pogledajte i pronađite događaje koje je pripremila SŠ „Nikola Tesla” Leposavić

Profesorica Biljana Ivanović dala je doprinos dogadjaju gde je uradila web blog za potrebe dogadjaja NEDELJE DIGITALNIH VEŠTINA

ŠKOLE UČESNICE MOŽETE VIDETI NA MAPI !!!

AGENDA

ORGANIZATORSKI TIM

NEDELJE DIGITALNIH VEŠTINA

UČENIČKI RAD NA ORGANIZOVANJU DOGADJAJA