Najčešća pitanja u vezi MikroTik obuke

Najčešće postavljana pitanja i odgovori

  1. Da li mogu polagati za MTCNA sertifikat ako nisam učenik Srednje škole Nikola Tesla u Leposaviću?

Da, svi zainteresovani, bilo da su naši učenici škole ili ne, mogu pohađati obuke i polagati za sve MikroTik sertifikate kroz komercijalne kurseve koje organizuje Škola u saradnji sa MikroTik trening centrom. Informacije o tome postoje na strani MikroTik sertifikati

  1. Da li kao učenik Srednje škole mogu polagati za MTCNA sertifikat po ceni manjoj od cene za komercijalne kurseve?

Da, za učenike Srednje škole Nikola Tesla Leposavić kao MikroTik akademija možemo organizovati obuku i polaganje za MTCNA sertifikat. Za sada se ta obuka realizuje kroz predmet Računarske mreže i komunikacije na laboratorijskim vežbama (10 nedelja po 3 sata).

  1. Da li mogu izabrati predmet Računarske mreže i komunikacije i ako nisam na smeru Eletroterhničar računara?

Da, moguće je prisustvo na časovima kada se izvode laboratorijske vežbe kao kroz dodatnu nastavu. Način prijave za obuku podrazumeva zahtevanje kod predavača i upoznavanje pedagoške službe.

  1. Da li kao učenik Srednje škole Nikola Tesla iz Leposavića mogu polagati za sve MikroTik sertifikate, ili samo za MTCNA sertifikat?

Da, Škola u saradnji sa MikroTik trening centrom organizuje komercijalne kurseve za sve MikroTik sertifikate za sve zainteresovane, bilo da su učenici Srednje škole Nikola Tesla ili ne. Informacije o tome postoje na strani MikroTik sertifikati