MikroTik sertifikati 

Srednja škola Nikola Tesla Leposavić, kao MikroTik akademija, u saradnji sa  CBRZNRT-om, kao MikroTik sertifikovanim trening centrom, nudi obuke za sticanje industrijskih sertifikata.

Obuka, koja uključuje i polaganje za sertifikat, traje  po pravilu 3 dana (od 30 sati). Realizuje se u prostorijama Srednje škole NIkola Tesla iz Leposavića. Polaznicima je na raspolaganju sva potrebna oprema za obuku, a nakon obuke u trajnom vlasništvu polazniku ostaje RouterBoard, RouterOS licenca i vaučer za kupovinu na mikrotik.si webshop-u.

Kurs će ce održavati ako se prijavi najmanje 10 polaznika.

 

Prijavljivanje za obuku će se obavljati putem e-mail-a: [email protected]

Cena obuke ya sticanje osnovnog MikroTik sertifikata, MTCNA (MikroTik Certified Network Associate) je 280 Eur-a.

 

Cena za obuku za sticanje inženjerskih MikroTik sertifikata: MTCRE* (MikroTik Certified Routing Engineer), MTCWE* (MikroTik Certified Wireless Engineer), MTCTCE* (MikroTik Certified Traffic Control Engineer), MTCUME* (MikroTik Certified User Management Engineer), MTCINE** (MikroTik Certified Inter-networking Engineer) je 320 Eur-a.

*za sticanje ovih sertifikata uslov je da polaznik ima važeći MTCNA sertifikat

** za sticanje ovog sertifikata uslov je da polaznik ima važeće MTCNA i MTCRE sertifikate