RB Ime Prezime
1. Ana Jovanović
2. Andrijana Lakićević
3. Biljana Ivanović
4. Biljana Milojević
5. Boban Joković
6. Bosiljka Delić
7. Bojana Radović
8. Branislava Savić
9. Verica Mijailović
10. Verica Milosavljević
11. Vesna Barać
12. Vesna Kostović
13. Vida Đuričić
14. Vladimir Milivojević
15. Vladimir Radosavljević
16. Vukašin Jezdimirović
17. Goran Rakić
18. Goran Savić
19. Danica Jelenić
20. Dejan Vukadinović
21. Dejan Kragović
22. Dobrivoje Đurđević
23. Dobrila Đuričić
24. Dragan Vukašinović
25. Dragoljub Simić
26. Zdravko Nikolić
27. Zlatica Pavlović
28. Zlatka Pavličić
29. Zoran Pavlović
30. Zoran Đuričić
31. Ivana Radulović
32. Ivana Lešević
33. Marija Srećković
34. Marijana Andrić
35. Marijana Timotijević
36. Marko Radivojević
37. Marko Jovanović
38. Maja Nikolić
39. Milan Banović
40. Milan Milivojević
41. Milan Mihajlović
42. Milica Premović
43. Milica Stanić
44. Milovan Stanić
45. Milomir Vlašković
46. Miloš Sekulić
47. Miloš Arsenijević
48. Miodrag Trboljevac
49. Mirjana Radosavljević
50. Mirjana Đorović
51. Nada Gajić
52. Nataša Premović
53. Nevena Nastić
54. Novica Marković
55. Novica Vučinić
56. Olgica Petrović
57. Olivera Kalaba
58. Radan Blagojević
59. Rade Vladisavljević
60. Radunka Milutinović
61. Rastko Marković
62. Ružica Marković
63. Saša Blagojević
64. Sanja Banović
65. Slavica Savić
66. Slavica Jovanović
67. Slavica Ilić
68. Slađan Radović
69. Slađana Jovanović
70. Slađana Popović
71. Slobodan Cvejović
72. Sonja Jevtić
73. Srboljub Milosavljević
74. Srećko Srećković
75. Stanimirka Sekulić
76. Tatjana Ugrinović-Mladenović
77. Tijana Radoičić Simonović
78. Časlav Jasnić
79. Jelena Kostić
80. Jelena Lazović
81. Jelena Miladinović
82. Jovica Đoković
83. Ljiljana Nedeljković
84. Ljiljana Milosavljević