Naši učenici postižu zavidne rezultate na okružnim i državnim takmičenjima u znanju. Uspesi na takmičenjima iz prirodnih i društvenih nauka jesu garancija kvaliteta nastave u školi koja se pruža polaznicima naše škole.