Savremeni trendovi koji podižu standarde savremenog života neizostavno traže poznavanje informacionih tehnologija i računarsih sitema. Edukaciju obavljamo na savremenim nastavnim sredstvima.