Савремени трендови који подижу стандарде савременог живота неизоставно траже познавање информационих технологија и рачунарсих ситема. Едукацију обављамо на савременим наставним средствима.