У оквиру међународног позива од Менсе за обележавање Дана интелигенције 2022, наша школа традиционално узима учешћа и имала је 6 пријављених активности које су током недеље изведене са нашим ученицима и на завршној активности обједињеног догађаја јавно презентоване ученицима и колегама пред директором и педагогом школе. 

Активности које смо спроводили у току недеље “Дана интелигенције-2022” имале су за циљ да кативно укључе и мотивишу ученике на следеће теме:

  1. Интелигенција код животиња; Интелигенција рода НОМО – Биологија – професорица Слободанка Радосављевић са одељењем Гимназије трећа година
  2. Квиз бројевни ситеми, превођење података у  бинеарни облик – Рачунарство и информатика – професорица Мирјана Радосављевић – са одељењем Гимназија прва година (погледајте ЛИЧНИ ИЗВЕШТАЈ)
  3. Мапе ума за проверу знања -Рачунарство и информатика – професорица Биљана Ивановић – са одељењем Гимназија четврта година
  4.  Ц++ солвинг програми  -Програмирање – професорица Биљана Ивановић, педагошки саветник – са одељењем Електротехничари рачунара друга година (погледајте ЛИЧНИ ИЗВЕШТАЈ)
  5. Микроконтролер за шифровање на више начина – Микроконтролери и микрорачунари – професор Србољуб Милосављевић – са одељењем Електротехничари рачунара трећа година (погледајте ЛИЧНИ ИЗВЕШТАЈ)
  6.  Рубикова коцка – Математика – професорица Ивана Радуловић, саветник спољни сарадник – са одељењем Гимназија прва година (погледајте ЛИЧНИ ИЗВЕШТАЈ)

КОМПЛЕТАН ВИДЕО СА ОБЈЕДИЊЕНОГ ДОГАЂАЈА МОЖЕ ПОГЛЕДАТИ