Poštovani maturanti,

Pred vama je sadržaj koji je preporučilo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u cilju upoznavanja sa nekim pitanjima obuke u kojima bi trebalo da steknete znanjai veštine za potrebe odbrane zemlje u uslovima vanrednog stanja.

Vanredno stanje podrazumeva trenutak kada je zemlja neposredno ugrožena od rata, elementarnih nepogoda (poplave, požari, zemljotresi, itd.).

Broj časova koji je predviđen za vas nije dovoljan da bi se stekla sva znanja i veštine u vezi sa temom.

Cilj je da vas bar podseti šta je naša obaveza u pomenutim situacijama, da se probudi patriotsko osećanje prema svojoj domovini koja se mora uvek braniti i da se ne zaborave sve žrtve koje su date u odbrani svoje države i svog naroda.

Pažljivo pogledajte i pročitajte materijal koji je pred vama.

preuzmi>> MATERIJAL VOJNE AKADEMIJE ZA UPIS KADETA