У компјутерским кабинетима са интернетом и пратећим програмима обавља се савремена информатичка настава. Ученици стичу знања из по ЕЦДЛ стандардима, уче се програмирању и реализацији пројеката, компјутерска графика и мултимедија, компјутерско конструисање и економске калкулације јесу гаранција квалитета наставе. Додатним унапређењем опреме усавршавају се услови рада и едукације…