U kompjuterskim kabinetima sa internetom i pratećim programima obavlja se savremena informatička nastava. Učenici stiču znanja iz po ECDL standardima, uče se programiranju i realizaciji projekata, kompjuterska grafika i multimedija, kompjutersko konstruisanje i ekonomske kalkulacije jesu garancija kvaliteta nastave. Dodatnim unapredjenjem opreme usavršavaju se uslovi rada i edukacije