Ekonomija

 1. ct11 – Carinski Tehničar – I godina – Verica Milosavljevic
 2. c21- Ekonomski Tehničar – II godina – Milan Banović
 3. e31 – Ekonomski Tehničar – III godina – Marijana Andrić
 4. e41 – Ekonomski Tehničar – IV godina – Radunka Milutinović

Gimnazija

 1. g11 – Gimnazija – I godina – Ivana Radulović
 2. g21 – Gimnazija – II godina – Andrijana Lakićević
 3. g31 – Gimnazija – III godina – Mira Radosavljević
 4. g41 – Gimnazija – IV godina – Dobrivoje Djurdjević

Mašinstvo i obrada metala

IV stepen

 1. mtmv11 – Mašinski Tehničar Motornih Vozila – 
 2. mtkk21 – Mašinski Tehničar za Kompjutersko Konstruisanje
 3. mtkk31 – Mašinski Tehničar za Kompjutersko Konstruisanje
 4. mtkk41 – Mašinski Tehničar za Kompjutersko Konstruisanje

III stepen

 1. am31 – Automehaničar

Elektrotehnika

IV stepen

 1. etr11 – Elektrotehničar Računara – Sladjana Popović
 2. etr21 – Elektrotehničar Računara – Vukašin Jezdimirović
 3. etr31 – Elektrotehničar Računara – Milan Milivojević
 4. etr41 – Elektrotehničar Računara – Tatajana Ugrinović Mladenović

III stepen

 1. emp.str11 – ElektoMonter mreža i postrojenja/Serviser za termičke i rashladne uredjaje – I godina – Sladjana Jovanović

 2. mtkm.emtru21 – ElektroMonter za Termičke i rashladne uredjaje/Monter Telekomunikacionih Mreža – Goran Rakić