Učenici stiču praktična znanja na časovima kojima mogu da nastave dalje školovanje ili da započnu svoju profesionalnu karijeru!