Plan upisa za novu školsku 2019-2020-tu godinu je:

Područje rada

RB

Područje rada/ŠIFRA

Obrazovni profil-Smer

Stepen stručnosti

Planirano učenika

 

Gimnazija

 

 

 

1.

KMLE MA 4R04S

Prirodno-Matematički

4

20

 

Ekonomija

 

 

 

2.

KMLE MA 4L01S

Ekonomski tehničar

4

20

 

Mašinstvo i obrada metala

 

 

 

3.

KMLE MA 4D06S

Mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje

4

20

4.

KMLE MA 3E22S

Automehaničar

3

20

 

Elektrotehnika

 

 

 

5.

KMLE MA 4E08S

Elektrotehničar računara

4

20

 

 

 

 

 

DOKUMNETA POTREBNA ZA UPIS

Za upis u prvi razred srednje škole potrebno je:

  1. Prijavu za upis
  2. Uverenje o položenom završnom ispitu
  3. Orginalno svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi
  4. Izvod iz matične knjige rođenih (može biti stariji od šest meseci)
  5. Lekarsko uverenje o ispunjavanju zdravstvenih uslova.

Ako nešto još želiš da saznaš pozovi nas 02883562