Plan upisa za novu školsku 2017-2018-tu godinu je:

Područje rada

RB Područje rada/ŠIFRA Obrazovni profil-Smer Stepen stručnosti Planirano učenika
  Gimnazija      
1. KMLE GA4R04S Prirodno-Matematički

4

20

  Ekonomija      
2. KMLE SA 4L01S Ekonomski tehničar

4

20

  Mašinstvo      
3. KMLE SA 4D06S Mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje

4

20

4. KMLE SA 3D20S Automehaničar

3

10

  Elektrotehnika      
5. KMLE SA 4E08S Elektrotehničar računara

4

20

6. KMLE SA 3E17S Elektromehaničar za termičke I rashladne uredjaje

3

10

 

DOKUMNETA POTREBNA ZA UPIS

Za upis u prvi razred srednje škole potrebno je:

  1. Prijavu za upis
  2. Uverenje o položenom završnom ispitu
  3. Orginalno svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi
  4. Izvod iz matične knjige rođenih (može biti stariji od šest meseci)
  5. Lekarsko uverenje o ispunjavanju zdravstvenih uslova.

Ako nešto još želiš da saznaš pozovi nas 02883562