1. Školovanje učenika za zanimanje monter TELEKOMUNIKACIONIH mreža traje tri godine.
  2. TOKOM ŠKOLOVANJA učenici se osposobljavaju za bezbedan i pravilan rad u preduzećima koja se bave obradom i prenosom telekomunikacionih signala.
  3. U dobro opremljenim kabinetima učenici se pripremaju za realne poslove montaže i održavanja opreme fiksne i mobilne telefonije, kablovske televizije, video nadzora, protivpožarnih i interfonskih sistema.
  4. Na kraju drugog i trećeg razreda deo praktične nastave se u saradnji sa preduzećem za telekomunikacije „Telekom Srbija”, KABLOVSKIM OPERATEROM “IMPULS” IZ LEPOSAVIĆA, obavlja u njihovim objektima čime se proširuju teorijska i praktična znanja stečena u školi.
  5. Nakon školovanja, pored zaposlenja u struci, učenici mogu nastaviti DALJE ŠKOLOVANJE na VISOKIM ŠKOLAMA I FAKULTETIMA
Visokoj školi za Informacione i komunikacione tehnologije ili kod nas (sa dve godine radnog iskustva) specijalizacija ili V stepen.
Tabelarni pregled zastupljenosti predmeta po razredima

 

 

 

I

 

II

 

III

A

OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI

 

T

V

P

B

 

T

V

P

B

 

T

V

P

B

1

Srpski jezik i književnost

 

3

 

 

 

 

2

 

 

 

 

2

 

 

 

2

Strani jezik

 

2

 

 

 

 

2

 

 

 

 

2

 

 

 

3

Ustav i prava građana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

4

Istorija

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Geografija

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Muzička umetnost

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Likovna kultura

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Fizičko vaspitanje

 

2

 

 

 

 

2

 

 

 

 

2

 

 

 

9

Matematika

 

3

 

 

 

 

2

 

 

 

 

2

 

 

 

10

Fizika

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Hemija

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Računarstvo i informatika

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Ekologija i zaštita životne sredine

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

STRUČNI PREDMETI

 

T

V

P

B

 

T

V

P

B

 

T

V

P

B

1

Osnove elektrotehnike

 

3

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Tehničko crtanje

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Električna merenja u telekomunikacijama

 

 

 

 

 

 

1

2

 

 

 

 

 

 

 

4

Elektronika

 

 

 

 

 

 

2

1

 

 

 

 

 

 

 

5

Ekonomika i organizacija preduzeća

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

6

Kablovske i vazdušne TK linije

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

2

 

 

 

7

Telekomunikacione instalacije

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

2

 

 

 

8

Telekomunikacioni sistemi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

9

Korisnički programi za elektronska kola

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

10

Praktična nastava

 

 

 

4

 

 

 

 

12

60

 

 

 

12

90

V

OBAVEZNI IZBORNI PREDMETI

 

T

V

P

B

 

T

V

P

B

 

T

V

P

B

1

Verska nastava / Građansko vaspitanje

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1