OVE GODINE PLANIRANO JE JEDNO KOMBINOVANO ODELJENJE 3-ĆEG STEPENA

RB Područje rada/ŠIFRA Obrazovni profil-Smer Stepen stručnosti Planirano učenika
  Elektrotehnika      
1.
KMLE MA 3E18S
ELEKTROMONTER MREŽA I POSTROJENJA
3
10

Ovaj smer traje 3 godine i namenjen je prvenstveno svima koji žele odmah po završetku srednje škole da se opredele ka zapošljavanju i aktiviranju u proizvodnji i pružanju usluga. Učenik posle mature može takodje nastaviti školavanje na visokim školama i dalje na fakultetima ako za to ima intersovanja ali takodje sa dovoljno praktičnog znanja može razvijati svoj biznis ili biti uključen u postojeće proizvodne sisteme.

Bavi se postavljanjem i održavanjem instalacija i električne mreže niskog i visokog napona. Mreže mogu biti nadzemne i podzemne. Služe za rasvetu naselja i puteva, za grejanje, klimatizaciju… Postavlja razvodne ormane i posebne mreže za zaštitu od električnog udara, održava transformatorske i komandne stanice, dalekovode i ostale elektroenergetske sisteme. Takođe obavlja demontažu. Potrebno je da bude spretan, oprezan i veoma odgovoran. Uglavnom radi u timu i pod raznim vremenskim uslovima. Radno se vreme po često prilagođava zahtevima posla. Može da radi u raznim preduzećima, servisima i u elektroprivredi Srbije. Takođe može da osnuje sopstveni servis ili firmu ili da razvija posao u trgovini elektroopreme.

ELEKTROMONTER mreža i postrojenja – trogodišnji obrazovni profil

PO ZAVRŠETKU ŠKOLOVANJA, ELEKTROMONTER MREŽA I POSTROJENJA ĆE BITI OBUČEN DA:

  • Izvodi elektromontažne radove na vodovima
  • Izvodi elektromontažne radove na elektroenergetskim postrojenjima
  • Izvodi priključenja na distributivnu mrežu

PREDNOSTI ŠKOLOVANJA PO OVOM MODELU

  • Intenzivna saradnja škole I kompanije u obuci učenika
  • Učenje kroz rad u kompanijama, na savremenim uređajima i uz podršku obučenih instruktora
  • Zanimanje traženo od strane poslodavca

Osim povećanog broja časova koje učenici provode na učenju kroz rad u kompaniji, i kvalitet njihove obuke je poboljšan. Naime, učenje kroz rad u kompanijama realizuje se na savremenim uređajima, uključivanjem učenika u proces rada i uz podršku instruktora koji su obučeni za rad sa mladima. Učenje kroz rad u kompaniji, u realnim radnim uslovima, pored sticanja stručnih veština, omogućava učenicima i usva- janje socijalnih veština kao što su komunikacija sa kolegama, odnos prema poslu i kompaniji, ponašanje na radnom mestu i slično. Kombinovanjem znanja koje stiču u školi, uz praktič- na znanja i veštine koje stiču u kompaniji, učenici se na pravi način osposobljavaju za potrebe privrede i time dobijaju bolje šanse za zaposlenje po završetku školovanja.