OVE GODINE PLANIRANO JE JEDNO KOMBINOVANO ODELJENJE 3-ĆEG STEPENA

RB Područje rada/ŠIFRA Obrazovni profil-Smer Stepen stručnosti Planirano učenika
  Elektrotehnika      
1.
KMLE MA 3E50S
SERVISER  za termičke i rashladne uredjaje
3
10

Ovaj smer traje 3 godine i namenjen je prvenstveno svima koji žele odmah po završetku srednje škole da se opredele ka zapošljavanju i aktiviranju u proizvodnji i pružanju usluga. Učenik posle mature može takodje nastaviti školavanje na visokim školama i dalje na fakultetima ako za to ima intersovanja ali takodje sa dovoljno praktičnog znanja može razvijati svoj biznis ili biti uključen u postojeće proizvodne sisteme.

SPISAK PREDMETA KOJI SE IZUČAVA PO GODINAMA:

Serviser za termičke i rashladne uređaje

Opšteobrazovni predmeti

 

 

Prvi razred

Drugi razred

Treći razred

OBAVEZNI OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI

Ned.

God.

Ned.

God.

Ned.

God.

 

 

t

v

pn

t

v

pn

t

v

pn

t

v

pn

t

v

pn

t

v

pn

1.

Srpski jezik i književnost

3

 

 

111

 

 

2

 

 

70

 

 

2

 

 

62

 

 

2.

Strani jezik

2

 

 

74

 

 

2

 

 

70

 

 

1

 

 

31

 

 

3.

Fizičko vaspitanje

2

 

 

74

 

 

2

 

 

70

 

 

2

 

 

62

 

 

4.

Matematika

2

 

 

74

 

 

2

 

 

70

 

 

1

 

 

31

 

 

5.

Istorija

2

 

 

74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Računarstvo i informatika

 

2

 

 

74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Geografija

1

 

 

34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Ekologija i zaštita životne sredine

1

 

 

34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Sociologija sa pravima građana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

31

 

 

IZBORNI PREDMETI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Građansko vaspitanje/Verska nastava

1

 

 

34

 

 

1

 

 

35

 

 

1

 

 

31

 

 

11.

Izborni programi

 

 

 

 

 

 

1

 

 

35

 

 

1

 

 

31

 

 

 

Lista izbornih programa prema programu obrazovanog profila

 

Red. broj

 

Lista izbornih programa

RAZRED

Prvi

Drugi

Treći

Opšteobrazovni programi

1.

Strani jezik II*

 

1

1

2.

Izabrani sport**

 

1

1

3.

Istorija (odabrane teme)**

 

1

1

4.

Izabrana poglavlja iz matematike

 

 

1

5.

Industrijska geografija**

 

1

1

6.

Likovna kultura**

 

1

1

7.

Muzička kultura**

 

1

1

8.

Biologija

 

1

 

             

Napomena: *Strani jezik II učenik može izabrati samo u drugom razredu i izučavati ga jednu ili dve godine

                       **Učenik izborn program bira jednom u toku školovanja

 

 

Stručni predmeti

 

 

Prvi razred

Drugi razred

Treći razred

OBAVEZNI STRUČNI PREDMETI

Ned.

God.

Ned.

God.

Ned.

God.

 

 

t

v

pn

t

v

pn

t

v

pn

t

v

pn

B

t

v

pn

t

v

pn

B

1.

Fizika

2

 

 

74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Tehnički materijali

2

 

 

74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Tehničko crtanje

 

1

 

 

37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Osnove praktičnih veština

 

 

6

 

 

222

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Osnove elektrotehnike

3

1

 

111

37

 

2

 

 

70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Električna merenja i elektronika

 

 

 

 

 

 

2

1

 

70

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Električne instalacije

 

 

 

 

 

 

2

 

 

70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Elektrotermički uređaji i aparati u domaćinstvu

1

 

 

37

 

 

2

 

 

70

 

 

 

1

 

 

31

 

 

 

9.

Rashladni uređaji

 

 

 

 

 

 

1

 

 

35

 

 

 

3

 

 

93

 

 

 

10.

Poslovanje u servisima

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

62

 

 

11.

Servisiranje termičkih i rashladnih uređaja

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

420

60

 

 

12

 

 

372

36

12.

Servisiranje klima uređaja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

124

24

13.

Preduzetništvo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

31

 

30

IZBORNI PREDMETI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

Izborni predmeti**

 

 

 

 

 

 

1

 

 

35

 

 

 

1

 

 

31

 

 

 

 

 

 

Lista izbornih programa prema programu obrazovanog profila

 

Red. broj

 

Lista izbornih programa

RAZRED

Prvi

Drugi

Treći

Stručni predmeti

1.

Obnovljivi izvori energije

 

1

 

2.

Energetska elektronika

 

 

1

3.

Električne mašine

 

 

1

             

PREUZMI DOKUMENT:

SERVISER ZA TERMIČKE I RASHLADNE UREDJAJE

PO ZAVRŠETKU ŠKOLOVANJA, SERVISER ZA TERMIČKE I RASHLADNE UREDJAJE ĆE BITI OBUČEN DA:

  • Instalira različite termičke i rashladne uredjaje
  • servisira i održava različite termičke i rashladne uredjaje
  • rešava problema u različitim kućnim aparatima i uredjajima (klima uredjaji, šporeti, veš mašine, termo peći….)

POGLEDAJ FOTO GALERIJU ZANIMANJA

POGLEDAJ FOTO GALERIJU ZANIMANJA